fbpx

Jaktsesongen er i gang!

I juni startet en landsomfattende Læreplassjeger-kampanje i regi av WorldSkills Norway i samarbeid med organisasjoner og fylkeskommunene. Da vil læreplassjegere over hele landet jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Opplæringskontoret Nord er naturligvis med og vil møte bedrifter fysisk, men også bruke sosiale media til sin aksjon 

Totalt har 21.000 ungdommer søkt seg til en læreplass i år. Læreplassjeger-kampanjen har som målsetting å sikre disse ungdommene en læreplass. Kampanjen støttes av regjeringen og partene i arbeidslivet.

Opplæringskontoret Nord dekker Troms og Finnmark, og er godkjent for en rekke fag.  Med dagens erfaringer så vil vi bruke både sosiale media, lyd/bilde – men naturligvis også være på fysiske besøk for å fortelle hvorfor bedrifter bør ha lærling – og ikke minst fortelle om hvorfor akkurat Opplæringskontoret Nord er bedriftenes naturlige samarbeidspartner i veien mot målet – «Gode fagfolk i Gode bedrifter».

I Nordreisa har opplæringskontoret blant annet møtt medlemsbedriftene i den lokale næringsforeningen, Nordreisa Næringsforening,  for å fortelle om lærlingeordningen, og ikke minst fortelle om hvordan Nord-Troms videregående skole skal i gang med pilot-prosjekter for å se hvordan nye opplæringsmodeller kan hjelpe lokale bedrifter i å rekruttere framtidens fagfolk.

Vi trenger flere læreplassjegere

– Vi oppfordrer alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler til å bli læreplassjegere. Det vil si at de bidrar til at bedrifter og virksomheter blir oppsøkt og oppfordret til å bli lærebedrifter og til å ta inn lærlinger, sier Elisabeth Lange, sekretariatsleder i WorldSkills Norway, som leder kampanjen.

WorldSkills Norway vil i sommer sende ut flere tusen brev til potensielle lærebedrifter basert på lister som er utarbeid i samarbeid med Udir. Bedriftene som er interessert i å bli lærebedrift kan selv melde inn dette på på www.læreplassjeger.no. De vil også bli kontaktet av læreplassjegere i de respektive fylker.

KORT OM KAMPANJEN

  • En landsomfattende kampanje som har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser
  • Ved siden av fylkeskommunene er alle kommuner, fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere
  • Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere
  • 95% av bedrifter som har hatt lærling hos seg har opplevd at dette er en god måte å rekruttere nye medarbeidere på.
  • Potensielle lærebedrifter kan selv registrere sin interesse på: læreplassjeger.no

KONTAKTPERSON:

Opplæringskontoret Nord kan kontaktes av alle bedrifter som ønsker mer informasjon om denne kampanjen – eller om det å bli lærebedrift.  

Kontakt daglig leder Terje Ansgar Eriksen på tlf +47 48194637 eller på epost terje@opplaringnord.no

I forbindelse med kampanjen «Læreplassjeger» produserte vi egne videoer, som ble godt mottatt av både individ og næringsliv

Forrige

Hvordan bli lærebedrift og medlem hos Opplæringskontoret Nord?

Stipend for medlemsbedrifter hos Opplæringskontoret Nord

Neste