fbpx

Hvordan bli lærebedrift og medlem hos Opplæringskontoret Nord?

Opplæringskontoret Nord har per i dag en rekke bedrifter i Troms og Finnmark som er medlemmer hos oss, og vi dekker en rekke fagområder.

Hovedkontoret vårt ligger på Storslett i Nordreisa kommune, og vi besøker fysisk våre medlemsbedrifter – men bruker også IT-plattformer for både fagoppfølging og enkelte oppfølgingsmøter.  Vi er utviklingsorientert og er nå i gang med et pilot-prosjekt hvor vi ser på om vi får til å ta i bruk «Steigen-modellen» for noen fag også her i Nord-Troms.  I Nord-Troms så kalles denne modellen for «Bedrifts-modellen» og det er en modell hvor elever fra ungdomstrinnet knytter seg opp mot en lærebedrift, og kombinerer skole med lærlingeordningen på en måte som gjør at særlig distriktene kan få faglært arbeidskraft uten at ungdommene først må forlate distriktet for å få nødvendig teori.

Nå har vi ledig kapasitet til å ta inn nye lærebedrifter, og ønsker å komme i kontakt med de bedriftene som ønsker informasjon om hva vi har å tilby.

For å bli godkjent lærebedrift skal bedriften:
Ha en kvalifisert faglig leder som har ansvar for opplæringa og for at lærebedriften følger opplæringsloven med forskrifter.
Ha nødvendig utstyr og produksjon for å kunne gi opplæring i samsvar med læreplanen.
Gi lærlingen opplæring etter gjeldende læreplan i faget. Til dette må lærebedriften utvikle en intern plan for opplæringa i bedriften.
Ha en eller flere instruktører som tar seg av opplæringa av lærling/lærekandidat, dersom faglig leder i bedriften ikke står for opplæringen selv.
Rapportere årlig til fylkeskommunen om opplæringa av lærling/lærekandidat.
Planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæringen systematisk.
Sammen med lærling/lærekandidat gjennomføre skriftlige halvårsvurderinger.
Melder opp lærling/lærekandidat til fag-/svenne-/kompetanseprøve.

Opplæringskontoret Nord bistår med oppfølging av lærling og lærebedrift, og vi sørger for at progresjon i forhold til læretid blir fulgt.  Vi gjennomfører også møter med lærling og læreansvarlig hvor vi går nøye gjennom læreplanen og ser til at lærlingen får oppfølging som sikrer at læremålene blir nådd.  Pust rolig – Vi bistår med søknader og meldinger til fylket, slik at bedriften kan holde fokus på sin normale aktivitet og kompetansekrav.

Har du en bedrift og ønsker å vite mer om hvordan du kan bli lærebedrift og medlem hos oss?  Fyll ut nedenforstående skjema, så tar vi kontakt med deg


Ønsker info om å bli lærebedrift
Fornavn
Etternavn
Din epostadresse
Start med landkode (+47 for Norge)
Start med landkode (+47 for Norge)
Adresse
Adresse
Poststed
Fylke
Postnummer

Jaktsesongen er i gang!

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???