fbpx

Ferieloven regulerer ferie!

Arbeidslivets spilleregler er både offisielle og uoffisielle regler. Ferie er en ting som reguleres av Ferieloven og gjelder alle arbeidstakere såvel som lærlinger. Unntak er de som jobber på skip.

Skole og jobb – Yrkesfaglig fordypning gir smak på begge deler

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Da må skole, bedrifter og opplæringskontor samsnakkes og det gjorde de på Nord-Troms videregående skole.

Bedriftsmodellen ruller videre i Nord-Troms

Bedriftsmodellen er en utdanningsmodell som ble lansert i 2020. I denne modellen så kan elever fra ungdomsskolen begynne rett i lære – og man tar kun fellesfag på videregående skole. Så langt er erfaringene gode, og nå skal man videreføre prosjektet i 2021 for nye elever.