fbpx

FORELDREHJELPEN FOR FORELDRE TIL UNGDOM SOM ER I TVIL

I 10. klasse så skal ungdommen velge sin vei videre i livet, og det er ikke alltid like lett å skulle velge. Mange foreldre er fortvilte over dette veiskillet, men heldigvis så finnes det både metoder og verktøy man kan bruke hjemme for å se om man ikke finner føringsvei for ungdommen.

Finsk sisu ga fagbrev på jobb!

Finske Seija Maarit Johansen flyttet til Norge i 2007, og har etablert seg med familie i industribygda Furuflaten. Språket har vært en utfordring, og møtet med utdannings-Norge var ikke enkelt. Hun har hatt ønske om å få til en formalisert utdanning, og gjennom bedriften Cinderella Eco Solution så har hun nå tatt fagbrev i industrimontør-faget. Veien til fagbrevet har vært tøft, men med finsk sisu og med god hjelp og støtte har damen gjennomført løpet. Andreas Stenberg er produksjonssjef ved bedriften og er både stolt og rørt over resultatet som Seija har levert! Han forteller også om at bedriften skal i løpet av året samles i et nytt stort bygg i industriområdet, og da skal det satses på å gjøre bedriften enda mer samspiller med ansatte og lokalmiljø.

I Stolen: «Oppstart av ungdom i bedrift»

Lærlingeløpet er normalt 2 år i videregående skole – så følger 2 år i lære ute i bedrift. Det er naturligvis en stor overgang for en ungdom å komme fra et klassemiljø med jevnaldrende til en bedrift med mange forskjellige aldersgrupper representert. Vi snakker med fagsjef Vibeke Gamst i arbeids- og inkluderingsbedriften Nordtro om hva bedriftene bør tenke ekstra på når de tar inn en ungdom i lære.

Arkivfoto

Full opplæring i bedrift – en ordning som gir fagbrev

Ordningen «Full opplæring i bedrift» er en ordning som gir mange muligheter til å fullføre en utdanning uten å måtte gå hele veien gjennom ordinært utdanningsløp på videregående skole. Ordningen krever at kandidaten avlegger eksamen i alle fellesfag, går opp til tverrfaglig eksamen – og fagprøve.
Ordningen passer godt for deg som har studieforberedende, men vil ta yrkesfag i stedet. Eller om du har et fagbrev fra før og ønsker et til, eller kanskje ikke har rett til videregående utdanning. Og i noen få tilfeller kan man bruke ordningen rett fra ungdomsskolen.

Datakraft fra Haparanda

Johannes Johansson er en ung mann fra Haparanda, som nå har begynt som elev på Nord-Troms videregående skole innen Informasjon og Medieproduksjon (IKT). Faget er to-årig, og etter to år skal eleven ut i lære og ta fagbrev. Yrkestittel vil da bli IKT-Servicemedarbeider. Johannes har yrkesfaglig fordypning (YFF) hos Opplæringskontoret Nord.

Nytt verktøy for tømrerlærlinger testes ut!

Opplæringskontoret Nord er medlem av Byggmesterforbundet, og nå har forbundet lansert et web-basert kurs som kan hjelpe våre lærlinger å få en god teoretisk forankring i sin vei mot svennebrevet. Vi tester nå ut kurset sammen med to av våre lærlinger, og inntrykket så langt er at dette vil være et positivt bidrag i verktøykassa til våre tømrerlærlinger!

Ferieloven regulerer ferie!

Arbeidslivets spilleregler er både offisielle og uoffisielle regler. Ferie er en ting som reguleres av Ferieloven og gjelder alle arbeidstakere såvel som lærlinger. Unntak er de som jobber på skip.