fbpx

Mange veivalg – Tips til foreldre med barn i ungdomsskolen

Snart er tiden inne for et nytt ungdomsskolekull å søke seg inn til videregående skole - her er tips til foreldre!

Det er en fordel at man allerede fra 8.klasse benytter seg av mulighetene som finnes for å se på mulige yrkesvalg for ungene.  Kanskje kan man bruke arbeidslivsfaget, eller arbeidsuker,  for å teste ut noen jobber?  Dette kan være en god måte å få et lite innblikk i hvilke yrker eller hvilke jobber eleven kan tenke seg – og det er også en god måte for bedrifter å vise seg fram på.

Når alvoret drar seg til i 10.klasse, så er det mange som er usikre på hva de skal velge.  Nylig gjennomførte man i Trøndelag en undersøkelse hvor man spurte elever i videregående om en rekke ting som påvirket deres valg av linje/skole.  

Yrkesfag synes å være underkommunisert, og mange velger derfor studieforberedende som en slags måte for å utsette det endelige yrkesvalget på. 

Foreldrene betyr mer for barnas valg av videregående enn vi tidligere har trodd.  Derfor er det viktig at foreldrene setter av tid til å sitte sammen med ungdommen å prøve å finne ut av hva som ligger i ungdommen av motiverende faktorer for valget av studieretning.  Nettstedet VILBLI.NO har nyttige quiz som man kan bruke som samtalegrunnlag med ungdommen.  I tillegg er det viktig å bruke foreldrenes nettverk når man kommer så langt at valgmulighetene begynner å bli mer avklart.  Hva finnes av aktuelle jobber i regionen?  Hva finnes av aktuelle lærebedrifter i regionen?  Hvilke lærefag kan man gå i lære i på stedet man sikter seg inn på?

Forrige

Uvær, sneskred og Covid – OK Nord er tilgjengelig!

Logistikkfaget går kjøkkenveien hos NOVA

Neste