fbpx

Sola skinner på Landslinja for yrkessjåfører i Alta

Hva er dette tilbudet?

Alta videregående skole tilbyr 19-ukers opplæring med kursstart august og januar hvert år. 

Undervisningen og kjøretimer er gratis. Læremidler, avgifter til Statens vegvesen og arbeidsklær må hver enkelt elev dekke selv. Studiet gir rett til stipend og lån fra Lånekassen. Du som velger yrkessjåførfaget ved Alta videregående skole får også undervisning i yrkessjåfør-direktivet (YSK) som kreves for å ha rett til å utføre person- eller godstransport mot vederlag.

Inntak av elever

Elever med lærlingekontrakt som yrkessjåfør prioriteres foran voksne søkere. Opplæringskontorene sender inn søknader på vegne av lærlingene, voksne søker selv.

Yrkessjåførlinja har sitt øvingsområde på Latharimoen hvor elevene får god praksis og øving

Søknadskjemaer og frister
Det skal søkes elektronisk og søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. mai til 1. juni, samt fra 15. oktober til 15. november.  Søknadsfrist er 1. juni for høstkurset og 15. november for kurset som starter i januar.  

Hvordan er kurset lagt opp rent praktisk?

Mange av elevene har allerede læreplass klar etter at de er ferdig på landslinja

Hovedandelen som tar dette studiet er lærlinger, og disse blir søkt inn av opplæringskontoret.  Dette studiet er en landslinje, slik at det kommer søkere fra hele landet til Alta.  Hovedvekten av de som går her er fra Troms og Finnmark, og flesteparten har allerede lærekontrakt.  Det er også voksne som tar denne linja, og behovet etter yrkessjåfører – spesielt buss – er kjempestort i hele landet.

Noen kommer fra Alta, og bor derfor hjemme – men skolen har også en elevheim hvor man kan leie seg et sted å bo.  Elevheimen ligger høvelig plassert – nær både skole og sentrum av byen.  I tillegg er det flere som leier privat, og Alta som by har både flyplass og god veiforbindelse – slik at det er enkelt å komme seg til og fra.

Kurset er på 19 uker, og det er sånn ca. 50/50 blanding mellom teori og praksis.

Det er ingen direkte skoleeksamener på kurset, men man må kjøre opp til de ulike kjøretøyklassene og i tillegg så får man yrkessjåførkompetanse (YSK).  Når en transportør, en bileier eller et firma tar betaling for å utføre transport, må sjåføren ha yrkessjåførkompetanse. Dette gjelder selv om sjåføren ikke får noen form for vederlag.  Det er Statens Vegvesen som håndhever ordningen.  Dersom du ikke har gått «rett linje» på videregående, eller er voksen og skal ta fagbrev som praksiskandidat – så må du ta en teoretisk tverrfaglig eksamen før du kan gå opp til fagprøve.  Elever som har Vg2 Transport og Logistikk har allerede en praktisk tverrfaglig eksamen fra linja.

Solen skinner over Latharimoen

Mesteparten av teori tas på skolen, men Landslinja for Yrkessjåfør har sitt eget øvingsområde like nord for Alta på Latharimoen.  Her legges det opp til mer praktisk læring, med kompetente lærere tett på elevene.  Nå er det igangsatt nybygg og opp-pussing av lokalitetene på Latharimoen, slik at det blir topp forhold for både elever og lærere også her.  Her blir det varmestue og garderobe og undervisningsrom!  Utbyggingen forventes å være ferdig høsten 2024.

Alta videregående skole har naturligvis VG2 Transport og Logistikk, og elevene ved denne linja bruker også Latharimoen for praktisk undervisning.  Denne linja leder til læretid i Yrkessjåførfaget, men også til Logistikkfaget og Kran- og løfteoperasjonsfaget. For å starte på Transport og Logistikk, så må du ha bestått VG1 Teknologi og Industrifag.

Til høsten så blir det et løft på Latharimoen når fasilitetene er ferdig oppgradert

Vi tar en prat med en av de ansatte ved yrkessjåførlinja

Forrige

Markus satset på Logistikk hos kjøkkenprodusenten Nova Interiør