fbpx
,

Markus satset på Logistikk hos kjøkkenprodusenten Nova Interiør

Logistikkfaget er en god blanding av data, maskiner og bevegelse

Markus Wangen (28) er strålende glad etter å ha fullført fagbrev i logistikkfaget

Markus Wangen har alltid likt å røre på seg, så i ungdommen var det ulike interesser som fanget.  Størst var kanskje fotballen, men også løping og ski var idretter som fristet.  Han hadde også eventyrlyst, så da han ble ferdig på ungdomsskolen så dro han like godt til Spania for å ta studiespesialisering der.  På skolen i Spania så var det veldig tilrettelagt for nordmenn, og det fantes flere familier der.  De hadde både barnehage, barne- og ungdomsskole samt videregående.  Etter videregående testet Markus ut idrett på bachelor-nivå, men dette falt ikke helt i smak.  Så luktet han litt på læreskole uten at det traff noe bedre.  Deretter fulgte en periode med mange strøjobber, fordi voksenlivet og kjæreste kom – og da trengtes det inntekt.  Han hadde tidligere vært innom NOVA Interiør med litt sommerjobb, og i 2019 ble det prøvetid som endte med fast ansettelse.

Logistikkens rolle i bedriften

NOVA Interiør er Nord-Norges største kjøkkenprodusent, og her har det vært drift i over 60 år!  Bedriften ble grunnlagt i 1963, og har levert kjøkken, bad og garderober til kunder i hele landsdelen.  Bedriften holder fram gode håndverkstradisjoner, kvalitet og leveringspresisjon.  Veien fra råvare til ferdig produkt er kort, og det er vel kanskje her logistikk-faget kommer inn.  Bedriften har investert kraftig i maskinparken, og man skreddersyr kjøkkenløsninger.  Da er det viktig å ha fokus på de 7 R’ene i logistikk.  Logistikk er nemlig mer enn lager, og de 7 R’ene står for Riktig produkt, Rett tid, Rett antall, Rett sted, til Riktig pris, til Rett kvalitet og til Rett kunde.  I logistikkens verden dreier det seg om tre ulike flyter, nemlig fysisk vareflyt, informasjonsflyt – og sist men ikke minst – kapitalflyt.  Logistikk er nemlig en disiplin som ikke bare dreier seg om lager eller transport – men også internlogistikk.  Innkjøp påvirker lønnsomheten til alle industribedrifter – og da bør man kunne etterspørselsanalyser, ledetider, og risikoanalyser for å dimensjonere riktig lager.

Kjøkkenprodusenten NOVA Interiør er landsdelens største, og leveringspresisjon er en kritisk suksessfaktor

Markus liker allsidigheten i jobben og har lært mye i læretiden

Digitale ferdigheter i logistikkfaget innebærer å bruke digitale og automatiserte systemer, applikasjoner og håndverktøy til å søke etter og innhente informasjon og å kommunisere med kunder, eksterne aktører og kolleger.

Markus digger logistikkfaget!  Han må kunne bruke bedriftens datasystemer, kjøre truck og jekketralle, og ikke minst – han får røre på seg i jobben!  I logistikkfaget er det mye bevegelse, råvarer skal inn i fabrikken, ferdigvarer skal pakkes og palleteres, trucken vedlikeholdes – og det er jevnlig dialog med både innkjøper og selgere.  I nærområdet leveres også kjøkken direkte slik at det blir litt kjøring, løfting og justeringer.  

Jeg hadde jo jobb på lageret, og ble interessert i å lære mer samt å få fullført en utdanning; forteller han.  I læreløpet som FOB-lærling (Full opplæring i bedrift) så skal alle programsfagsmål læres i bedrift fordi man ikke har hatt dette før i videregående.  Jeg har derfor lært mye, særlig om ulike begrep, men også om andre ting som viktigheten av presis og god informasjon.  Digitale ferdigheter er et grunnleggende krav på videregående, og innen logistikk så er det viktig at man behersker dette.

Det var deilig å bli ferdig med læretiden!  Den tverrfaglige eksamenen gikk helt greit, men jeg måtte vente lenge før jeg kunne avlegge selve fagprøven.  Etter bestått fagprøve så føler jeg faktisk at bedriften stoler mer på meg, og jeg har nok blitt bedre i dialogen med andre avdelinger som eksempelvis salgsavdelingen.  

Hva sier nærmeste leder?

Lagerleder hos NOVA Interiør, Thomas Martinsen, har selv fagbrev i logistikkfaget.  Han har erfaringer med logistikk også fra andre bransjer, men har god fartstid i bedriften.  Logistikkfaget er ofte undervurdert; forteller han.  Vi ble lærebedrift i faget fordi vi hadde flere hos oss som var interessert i å ta fagbrev, og vi ønsker også å være med på å løfte forståelsen av hvor viktig logistikkfaget er for industribedrifter.  Mange forbinder logistikkfaget med store lagerterminaler, men logistikk i industri er en veldig allsidig jobb – samtidig så påvirker logistikken bedriftens evne til overlevelse.  Thomas var aldri i tvil om at Markus kom til å klare fagbrevet.  Markus er dyktig, og behersker både språk og data – så dette var et rett fram løp.  

Vi gratulerer Markus, Thomas og bedriften med et godt gjennomført fagbrevsløp!

Thomas Martinsen har selv fagbrev i logistikkfaget, og ønsker at mulighetene innen faget blir bedre synliggjort.

Logistikkfaget - et fag for det operative, taktiske og strategiske nivå i bedriftene

Terje Ansgar Eriksen ved Opplæringskontoret Nord ønsker at flere industribedrifter ser mulighetene som ligger i en økt satsning på logistikk!

Opplæringskontoret Nord har logistikkfag som et av sine mange satsningsområder.  Daglig leder ved opplæringskontoret har selv bachelor-grad i logistikkledelse, og ønsker å bidra til mulighetsbildet med logistikkfaget blir synliggjort.  «Det er særlig logistikk i tilknytning til produksjonsbedrifter som er et noe underkommunisert felt»; sier han.  Dette har vi tenkt å endre på!

Det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder utdanningsvalg, og det er viktig at ungdom – og de rundt ungdommen – vet at de fleste yrkesfag gir gode muligheter for utvikling i en karrierevei som når nesten akkurat så langt man vil.  I logistikkfaget så har man gode muligheter for videre utdanning på fagskole, men også både bachelor- og master-programmer!  Logistikk gir nemlig konkurransekraft!  Fagbrevet i logistikkfag gir jobb på operativt nivå.

Operativt nivå

Taktisk nivå

Strategisk nivå

Vg3 logistikkfaget handler om lagring, interntransport og klargjøring av varer og gods til forsendelse. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kompetanse i logistikkoppgaver i bedrifter og på person- og godsterminaler der vareflyt er en del av virksomheten. Faget skal bidra til at samfunnet har en sikker og effektiv måte organiserer samferdsel og ivaretar andres verdier under transport og lagring. Faget skal også bidra til at arbeidslivet har strukturerte og løsningsorienterte logistikkoperatører med kompetanse innenfor planlegging, drift og organisering av transport internt og eksternt.

Kjerneelementene er Helse, miljø og sikkerhet –  Verdikjede – Planlegging og forbedringsarbeid.

 

I Norge så er det vel kanskje Fagskolen Innlandet som er den mest kjente som tilbyr ulike fagskole-utdanninger innen Logistikk på mellomledernivå.  Noen av disse studiene kan man ta på deltid og noen er nettbasert med samlinger.  Innholdet i kursene/studiene er noe ulikt – noe retter seg mer mot verdikjeder, andre mot logistikk i helseforetak, mens andre igjen er mer direkte rettet mot lager- og terminalledelse.  Noen av kursene/studiene er enda mer målrettet på ulike tema – et eksempel på dette kan være «Bylogistikk og mikrohuber» som gir 2.5 studiepoeng eller «Innkjøp og forhandlinger» som gir 5 studiepoeng.  

Opplæringskontoret Nord skal se litt nærmere på disse tilbudene ved Fagskolen i senere artikkel.

BI – Norwegian Business School har mange utdanningsprogrammer på ledernivå.  Utdanningsinstitusjonen holder til i Oslo, og her kan man ta Master of Science in Business – Major in Logistics and Supply Chain Management.

NTNU har også gode programmer innen logistikk.  Du kan ta en bachelor i logistikkledelse i Gjøvik, eller kanskje ta en bachelor i ingeniørfag, logistikk i Trondheim.  

Høgskolen i Molde har i en årrekke hatt godt omdømme med sin logistikkutdanning.  Du kan ta programmet «Bachelor logistikk og SCM» over 3 år i Molde.  Høgskolen i Molde har flere studiesteder og du kan studere i Molde, Kristiansund eller på nett.  Du kan faktisk oppnå doktorgrad innen fagområdet logistikk!

Legg igjen en kommentar

Forrige

Tok karriereskifte til yrkesfag for å jobbe der han bor

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???