fbpx
,

Fagansvarlig i bedrift – hva må til?

Nå arrangeres kurs rundt om i hele Troms for faganvarlige i lærebedrifter

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for utdanningen i fylket, og utdanning er organisert i Utdanning Vest og Utdanning Øst.

KARRI er paraplyorganisasjonen for de fleste opplæringskontor i Utdanning vest, og arbeider for økt faglighet og samhandling mellom opplæringskontorene.  KARRI er også bindeledd mellom kontorene og fylket.

Fagansvarlige i lærebedriftene under Utdanning Vest skal ta to kurs.  Det ene er et webbasert kurs (modul 1) og det andre er et fysisk dagskurs (modul 2).

Nå arrangerer KARRI på vegne av fylket en rekke modul 2 kurs rundt om i Troms.  Her er link til informasjon om kursene og påmelding til disse.

For våre lærebedrifter som sorterer under Utdanning Øst (gamle Finnmark), så kjøres det kurs i regi av Utdanning Øst.  Her er link til informasjon om disse kursene.

Forrige

Læreplassjeger besøker Bok & Papir på Skjervøy

Ny og spennende lærebedrift godkjent i sveisefaget

Neste