fbpx
,

Læreplassjeger besøker Bok & Papir på Skjervøy

Bok & Papir AS er lokalisert i Skjervøy og ønsker nå å bli lærebedrift i salgsfaget

Bok & Papir AS ble stiftet i 1983, og gjennom årenes løp endret lokasjon og varesortiment.  Det er viktig å kunne tilpasse seg raskt endrede forhold, og i dag framstår butikken som en moderne bedrift med lokaler i sentrum av Skjervøy.  Butikken ligger samlokalisert med flere andre butikker, og det er travle dager.

Fra å være en tradisjonell bokhandel, så har man i dag flere ulike avdelinger som henvender seg til en rekke kunder.  Bøker og kontorartikler finner man naturligvis, men dette markedet har gjennom årene fått svært endrede rammevilkår.  Derfor finner man også nå en avdeling for leker – og ikke minst en avdeling med garn og strikkeprodukter.  Og så finner man naturligvis gaveartikler!

Bedriften ønsker nå å ta steget videre og sikre at ansatte får en mulighet for å videreutvikles gjennom fagbrevordningen.

Daglig leder Bok & Papir AS - Beryl Sebergsen

Ordningen «Fagbrev på jobb» ser ut til å treffe mange bedrifter godt.  Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i et arbeidsforhold kan få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.  Det er ikke krav til beståtte fellesfag i denne ordningen! Dersom en kandidat blir godkjent innen ordningen, så trenger man å gå opp til tverrfaglig eksamen før man melder seg opp til den endelige fagprøven.  Naturligvis må kandidaten ha vært igjennom læreplansmålene i det aktuelle faget, slik at man kan være trygg på at man holder de nasjonale kravene for fagbrev.

Hilde Davidsen synes "Fagbrev på Jobb" er en god mulighet for å få økt kompetanse og fagbrev

Hilde Davidsen har vært ansatt i bedriften i flere år, og er begeistret for å høre om mulighetene til å ta fagbrev.  Et fagbrev betyr at du har fullført utdanning innen et fagområdet, og er en objektiv vurdering av at man har fullverdig kompetanse innen det valgte fagområdet.

Det er begrenset antall plasser innen ordningen «Fagbrev på jobb», slik at dette må søkes inn til fylket – som går igjennom all dokumentasjon og til slutt godkjenner at en kandidat kan starte opp i ordningen.

Opplæringkontoret Nord består både bedrift og kandidat i prosessene.  Først må nemlig bedriften godkjennes som lærebedrift, og fagansvarlig må også dokumentere sin kompetanse.  Dette kan gjøres gjennom at fagansvarlig har fagbrev, eller har lang og relevant praksis fra faget.

Dokumentasjon er nå sendt inn, og både bedrift, kandidat og opplæringskontor ser fram til veien videre!

Salgsfaget er svært aktuelt for både små og store bedrift

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er salgsmedarbeider.

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.

Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av virksomheten. Videre skal opplæringen fremme lærlingens evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.  Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der lærlingen møter krav som stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.

Læreplassjeger-kampanjen har vært en god døråpner for systemet med fagbrev

Opplæringskontoret Nord har aktivt utviklet en ny informasjonsstrategi for å kunne arbeide mer effektivt – og samtidig nå ut til flere med sitt budskap.  Den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger» har derfor passet opplæringskontoret godt!

Her er en video som viser jegeren i sving ute i felt – denne gang besøkte læreplassjegeren Skjervøy.

Er du en bedrift som ønsker besøk av læreplassjegeren – eller jobber du i en bedrift som ikke er lærebedrift, og ønsker å ta fagbrev?  Ta kontakt med Opplæringskontoret Nord så får du uforpliktende informasjon om ordningen med lærebedrift og fag-/svenne-brev!

Forrige

Arctic Plast på Furuflaten planlegger vekst og utvikling

Fagansvarlig i bedrift – hva må til?

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???