fbpx
,

Arctic Plast på Furuflaten planlegger vekst og utvikling

Arctic Plast skal utvikles ytterligere og nå søker bedriften flere fagfolk og lærlinger

Arctic Plast AS er en plastprodusent som har spesialisert seg på bruk av RTM-teknologi (Resin Transfer Molding).  Denne teknologien er en produksjonsteknologi av kompositt-materiale hvor man bruker lukket formteknologi. RTM-metoden muliggjør produksjon av teknologisk avanserte produkter med høye fysiske og mekaniske egenskaper.  Bil-, båt- og fly-industrien er vel de bransjer som er mest kjent for bruk av dette. Kundene får med denne type produkter fordeler som høyere kvalitet, bedre finish og lavere priser.

Bedriften ble etablert i 2006 av Oddbjørn Skogvang. Formålet var å kjøpe inn og utvikle teknologi for å produsere et nytt skall til Cinderella sine forbrenningstoalett. Denne kunden etterspurte høy kvalitet, god design og høy finish, samt at produktet var laget i et ikke brennbart materiale (selvslukkende).

RDM-teknologien gir meget høy kvalitet med en svært jevn og glatt overflate, som krever minimal etterbehandling. Da Arctic Plast ble etablert var teknologien relativt ny i Norge, og den nystartede bedriften kom i en svært gunstig leveransesituasjon med sine konkurransekraftige kompositt løsninger.

Daglig leder Oddbjørn Skogvang viser gladelig rundt i bedriften når vi er på besøk. Han forteller ivrig om bedriftens planer om utvikling og vekst. Nå trenger de flere hender i arbeid, og ønsker å rekruttere ordinært ansatte - men jakter også etter en eller to lærlinger til bedriften. Er du interessert i jobb eller læreplass så er det bare å kontakte bedriften!

Bedriften omsetter nå mellom 15-20 mill. kr. per år, og har cirka 12 årsverk tilknyttet sin aktivitet.  Prognoser indikerer økt vekst, og daglig leder antyder at de skal opp til cirka 16-17 årsverk i de kommende årene.  Dette skal dels gjøres gjennom ordinær rekruttering, innleie og oppstart av lærlinger i Produksjonsteknikkfaget.  Bedriften er også godkjent lærebedrift i Plastmekanikerfaget.  I tillegg ser bedriften for seg at eksisterende lokaler skal bygges om og/eller utvides!

Produkter, maskiner, bygg og teknologi får ofte høyt fokus – men alle bedrifter er avhengig av motiverte ansatte.  Uten mennesker vil nesten alle fabrikker stoppe opp – og uten mennesker så vil utvikling heller ikke finne sted.  Arctic Plast har tidlig anskaffet en robot som jobber uten hvile med bearbeiding av produkter, og nå er bedriften i prosess med å anskaffe seg ytterligere en til to roboter som skal avhjelpe i produksjonen.  Robotene skal håndtere en del enkle prosesser og/eller ta seg av oppgaver.  Så blir menneskene frigjort til andre oppgaver og til operatøransvar.

Trivsel er viktig på en arbeidsplass, og i forbindelse med endring i bygg så vil også kantine få seg et løft.  Folk på jobb trenger nemlig et bra sted til matpauser og en pust i bakken.  

Høyt på lista over ønsket kompetanse er en  eller to personer som kan håndtere arbeidet med fornying og vedlikehold av støpeformer.  Dette arbeidet bør gjøres av en erfaren person, som har kompetanse med armert plast og som arbeider med presisjon.  Støpeformene er nemlig hovedverktøy, og må både produseres på nytt – men ikke minst vedlikeholdes! Støpeformene er et kritisk element i produksjonen og må holdes rene og skadefrie.  Disse formene krever jevnlig vedlikehold og ettersyn.  Dette fordi ujevnheter og skader i formen vil direkte påvirke kvaliteten på sluttproduktet.  

Har du erfaring fra arbeid med armert plast, og er nysgjerrig på jobbmulighetene så er det bare å ta kontakt med bedriften!

Produksjonsteknikk - et lærefag som gir deg jobb!

Produksjonsteknikkfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen framstilling av produkter i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Videre skal faget bidra til kompetanse i styring og drift av produksjonsmaskiner og utstyr og sammenstilling av produkter. Faget skal bidra til å ivareta krav til høy effektivitet, stabil produktkvalitet og bruk av automatiserte produksjonsmetoder. Faget skal også fremme konkurransedyktig produksjon til markeder i inn- og utland.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i drift av operative arbeidsprosesser. Videre skal opplæringen fremme utvikling av kompetanse i framstilling av produkter og styring av prosesser fra råmateriale til sluttprodukt. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler forståelse for samspillet mellom mekanisk oppbygging, mekanisk regulering og elektronisk styring. Videre skal opplæringen fremme omstillingsevne med vekt på fleksibilitet, effektivitet og vurdering av kvalitet.

Opplæringen skal legge til rette for planlegging, produksjon og kvalitetssikring av arbeidet. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid i et faglig fellesskap. Opplæringen skal fremme lærlingens evne til egenvurdering, mestring og refleksjon. Helse, miljø og sikkerhet skal inngå i alle deler av opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i produksjonsteknikk.  Er du interessert i å få læreplass i dette faget, så ta kontakt med enten Arctic Plast eller Opplæringskontoret Nord.

Rett inngang til dette faget er å ta VG1 Teknologi- og Industrifag og deretter VG2 Industriteknologi. 

VG2 INDUSTRITEKNOLOGI

Industriteknologi tar du på andre året etter at du har tatt første året Teknologi- og Industrifag. Vi besøkte Industriteknologiklassen på Ishavsbyen videregående skole våren 2021. Denne linjen leder til en rekke fagbrev, og valgmulighetene er mange. Du kan lese mer ved å klikke nedenfor
Forrige

Ferieloven regulerer ferie!

Læreplassjeger besøker Bok & Papir på Skjervøy

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???