fbpx

Skole og jobb – Yrkesfaglig fordypning gir smak på begge deler

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Da må skole, bedrifter og opplæringskontor samsnakkes og det gjorde de på Nord-Troms videregående skole.

Bedriftsmodellen ruller videre i Nord-Troms

Bedriftsmodellen er en utdanningsmodell som ble lansert i 2020. I denne modellen så kan elever fra ungdomsskolen begynne rett i lære – og man tar kun fellesfag på videregående skole. Så langt er erfaringene gode, og nå skal man videreføre prosjektet i 2021 for nye elever.