fbpx
, ,

Valg av yrke kan være vanskelig

Når et ungt – eller gammelt – menneske skal foreta et yrkesvalg, så er det ikke alltid like enkelt.  Hva vil man trives med?  Hvilke egenskaper kreves?  Hvordan vil det være etter å ha arbeidet flere år i den valgte bransjen?  Hva venter på den andre siden?

Du bør kanskje snakke med noen du kjenner om yrkesvalget til vedkommende.  Kanskje kan du spørre om forskjellen på skole og arbeid?  Hva med arbeidslivets spilleregler?  Arbeidsmiljøloven regulerer mye, men det er også mange uskrevne regler i arbeidslivet som det kan være nyttig å kjenne til

Nyttige linker hvor du kan finne tips og veiledning

Fylkeskommunene, KS og Utdanningsdirektoratet har gått sammen om å etablere en informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring – vilbli.no. Her finner søkerne oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring til enhver tid. På grunnlag av denne informasjonen skal søkerne kunne gjøre sine valg. Her finner du og nyttige Quiz
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Her finner du god oversikt over alle læreplaner, med alle mål og delmål til disse. Her finner du også eksamener gitt i de ulike fagene!
Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet. Nettstedet gir oversikt over mer enn 8000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud.
Troms fylkeskommune har gode nettsider som hjelper deg med god informasjon. I tillegg har hver skole en fagopplæringskoordinator/arbeidslivsveileder som hjelper søkere med å skaffe seg læreplass. De er skolens kontaktpunkt ut til bedriftene og jobber for å skape et godt samarbeid mellom skole og lærebedriftene.

Opplæringskontoret Nord kan være en god samtalepart

Vi ønsker at det skal være kort og enkel vei til en samtale!

Opplæringskontoret Nord har som motto «Gode fagfolk i gode bedrifter», og derfor er vi opptatt av at det blir den riktige jobbmatchen mellom lærling og lærebedrift.  Vi har lang og god erfaring med både lærlinger og med bedrifter, og kjenner godt til arbeidslivets spilleregler.  Ta derfor gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale dersom du ønsker å vite mer om ordningen med fagbrev og lærling.  

Ring 777 76 73 60 eller send en epost til post@opplaringnord.no

Forrige

Lærebedrift – en måte å skaffe fagfolk!

Årsmøte 2020

Neste