fbpx

OLKweb – et nyttig verktøy for lærlinger og fagansvarlige

Introduksjon til hvordan sette opp OLKweb og hvordan dokumentere i forhold til læreplansmål

I disse to videoene så får lærlingene sett og lært hvordan de skal sette opp sin egen bruker i OLKweb.  I tillegg så får man i videoen forklart hvordan man kan dokumentere i OLKweb.  Dokumentasjon er nyttig for alle parter, og det er særlig nyttig når lærlingen knytter dokumentasjonen opp mot konkrete mål i læreplanen

Hvordan sette opp egen brukerprofil i OLKweb

Hvordan dokumentere i OLKweb

Om Opplæringskontoret Nord

Legg igjen en kommentar

Forrige

Læreplassjeger forteller historier – fortid og framtid henger sammen!

Grav & Spreng – bedriften hvor Anleggsmaskinførerfaget ligger i genene

Neste