fbpx
,

Læreplassjeger forteller historier – fortid og framtid henger sammen!

Opplæringskontoret Nord - fra lokal til regional aktør!

Opplæringskontoret Nord har fra sin begynnelse utviklet seg fra å være et opplæringskontor innen byggfag i Nord-Troms til å bli et flerfaglig opplæringskontor som dekker store deler av Troms og Finnmark.

I denne videoen drar daglig leder i Opplæringskontoret Nord linjene fra oppstarten og til dagens situasjon med henblikk på de trusler og muligheter som ligger i dagens virkelighet!

Vi tar farvel med pergament-ruller – og gir gass i skyen!

Arbeidet i skyen gir mange flere kontaktpunkt og mulighetsbildet har endret seg

Gjennom synliggjøring på Instagram og Facebook så kom vi i god dialog med Ishavsbyen videregående skole, Industriteknologilinja.  Denne linja er viktig fordi den leder til svært mange spennende yrker som treffer svært mange av våre lærebedrifter godt.  Les hele artikkelen ved å klikke her

I 2020 ble vi med i den nasjonale kampanjen «Læreplassjeger» og dette klaffet veldig godt fordi vi da lærte om rekkevidden av å bruke både bilde/video.  I 2020 utviklet vi en nyhetsbasert hjemmeside – som nesten fra dag en har gitt oss gode muligheter til å jobbe spesielt med hjertebarnet – SYNLIGGJØRING!

I 2021 bruker vi alt hva vi har lært – og gir full trykk på både arbeidet i skyen og med fysiske besøk.

Dette arbeidet gir allerede resultater i form av nye lærebedrifter og nye fag – og at vi kommer ut med buskapet viser blant annet denne nyhetsartikkelen hos Norsk Byggebransje

Forrige

IT-lærlingen som er i skyen av lykke!

OLKweb – et nyttig verktøy for lærlinger og fagansvarlige

Neste