fbpx
,

IT-lærlingen som er i skyen av lykke!

Fagprøven i IKT-faget gikk meget godt og var et viktig del-mål for Hallgeir Johnsen

Hallgeir Johnsen avla nylig fagrpøven i IKT-Service-faget med MEGET GODT

Hallgeir Johnsen (27) er kanskje ikke den typiske lærlingen i systemet, men hans historie kan være et godt eksempel på at man ikke skal miste motet – og at dersom man er motivert så finner man alltids en vei videre!

Da Hallgeir var 2 år gammel så var han uheldig å brakk armen, og ingen viste da at dette kunne skape utfordringer senere i livet.  Bruddet grodde nemlig skjevt.

Da han skulle over fra grunnskole til videregående, så var det elektrofag som fristet.  Etter å ha prøvd seg i faget, så innså Hallgeir at det gamle bruddet i armen gjorde at han ikke kunne jobbe over tid som elektriker.  

Han har siden prøvd seg på sjøen og han har også jobbet for NOKAS Tromsø i noen år, men han hadde lyst til å satse på utdanning – og helst i et yrke hvor belastningen på armen ikke ville gi for store utfordringer.  På høsten 2018 – lenge etter at alle søknadsfrister var gått ut – så tar han avgjørelsen og velger å satse!  Først kontakter han videregående skolen i Nord-Troms og hører om det er noen som helst mulighet for at han kan starte opp på IKT-linja.  Flaks står den kjekke bi – og det var faktisk blitt ledig plass, og Hallgeir kunne komme i gang med en ny retning.  Reisaværingen har gått alle sine skoler på hjemplassen i Nordreisa, så det gikk fort å pakke og komme hjem for å fullføre et utdanningsløp.

Tiden går fort og lærlingeplassen på 3net i Sørkjosen har vært både givende og interessant, sier han.  Å jobbe i en bedrift som er i vekst og utvikling har vært lærerikt – og han holder spesielt fram det gode forholdet mellom kollegaene på 3net.  Fra dag èn har Hallgeir følt seg inkludert i driften!  Nylig avla han fagprøven i IKT-service-faget, og selv om diplomet enda ikke er i trykken så ble tilbakemeldingen fra prøvenemda at fagprøven ble bestått med MEGET GODT som resultat!  Opplæringskontoret Nord gratulerer både lærling og bedrift med fagprøven!

I løpet av læretiden så har Opplæringskontoret Nord lært Hallgeir å kjenne som en seriøs, målrettet og dyktig mann.  Rett etter fagprøven så kom også humor og latter fram i fullt monn.  

Han forteller nemlig at fagprøven ikke er det endelige målet – han har nemlig blikket festet mot et mål enda høyere i skyen!  Veien ligger enda lenger opp og fram, peker han.

Nå har han nemlig søkt seg inn i Narvik for å gå den såkalte Y-veien.  Målet er å komme seg inn på Datateknikk for å ta en bachelor-grad.  

Hallgeir må nok enda vente litt for å vite om han har kommet inn, men han har fulgt sin plan til punkt og prikke – så vi er rimelig sikre på at han kommer inn på studiet.  Vi ønsker han lykke til videre på ferden!

Veien videre ligger opp og fram!

Fagansvarlig i IKT-servicefaget er godt fornøyd med kandidaten og med lærlingeordningen

Trond Bjerkmo er fagansvarlig i IKT-Servicefaget på 3net

Trond Bjerkmo er fagansvarlig hos 3net, og han er opprinnelig Gratangsværing, men har vært bosatt i Nordreisa i mange år.  Det startet nemlig i slutten av 80-tallet at han fikk seg jobb som lærer på videregående skolen på Storslett i elektro.  I baklomma hadde han selv et fagbrev – et fagbrev som nok er historie nå – men han hadde fagbrev i Audio/Video.  Man kan kanskje kalle det faget Radioreparatør, og i likhet med den tids radioer så er også dette fagbrevet historie.

I 2006 ble han ansatt av det som da het Nord-Troms Kraftlag (nå Ymber) sammen med Kjell-Arne Mikalsen (avgått daglig leder 3net).  Etter noen måneders intenst arbeid så ble bedriften 3net dannet, og Trond ble med videre.

I årene etter har Trond vært fagansvarlig for i alt 7 lærlinger, og flere av disse er fortsatt i bransjen. Han synes det er svært givende å ha lærlinger; de er unge og utstråler energi som smitter over, sier han.  I tillegg så berømmer han IKT-lærlingene fordi de kommer raskt i gang med verdiskapning!

IKT er et fag i rask og kontinuerlig endring

IKT er et fag i endring - og det er flere muligheter for allsidige jobber

Både IT-infrastruktur, hardware og software er i endring – og dette gir seg utslag i at faget også endres.

Fra høsten av er det nye læreplaner, og programfaget heter «Informasjonsteknologi og medieproduksjon». På andre året velger elevene mellom «Informasjonsteknologi» og «Medieproduksjon».  Deretter så kan man da velge å ta lærlingetid innen fagene IT-Driftsfaget, IT-Utviklerfaget, Mediedesign-faget, Medieproduksjons-faget og Medieteknikk-faget.  Etter endt utdanning så kan kandidater herfra få jobb i ulike selskap som f.eks.: IT-driftsselskap, IT-avdelinger, Forlag, Mulitimediebedrifter, Reklamebyråer osv. 

Er du interessert i denne utdanningen så sjekk ut mulighetene på VIL BLI 

Forrige

Fagbrev på jobb – en ordning for deg som er i jobb!

Læreplassjeger forteller historier – fortid og framtid henger sammen!

Neste