fbpx

Fagbrev på jobb – en ordning for deg som er i jobb!

Hva er fagbrev på jobb?

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som allerede er i et arbeidsforhold.  Dette er en ordning som gir en mulighet for å fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetanse og opplærling kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.  Troms og Finnmark fylkeskommune, Utdanning Vest (gamle Troms), tilbyr kontrakt for fagbrev på jobb til kvalifiserte søkere med 1-4 års relevant praksis i henhold til læreplanen i faget.  Det gjøres en individuell vurdering ved søknad om kontrakt for fagbrev på jobb!

Ordningen har klar fast budsjettramme, slik at det er åpning for oppstart i programmet senhøsten 2021.  På grunn av begrensede midler så vil det være prioritering for 2021-2022, og det innebærer at ordningen nå vil gjelde for voksne uten tidligere bestått videregående opplæring.

I 2020 startet Opplæringskontoret Nord opp 4 kandidater under denne ordningen.  Disse 4 kandidatene har som mål om fagbrev som byggdrifter, plastmekaniker og industrimontørfaget.  Så langt i disse løpene rapporteres det om høy grad av motivasjon hos kandidatene, og i disse dager stor spenning hos de som har avlagt tverrfaglig eksamen i faget sitt.

 

Stifltelsen Nybo har to kandidater inne i ordningen og er svært fornøyd med Fagbrev på jobb!

Kandidaten skal være i jobb og ha ordinær lønn under hele læretiden.  En fagbrev-på-jobb-kontrakt utløser et lærlinge-tilskudd, basistilskudd 2, som fordeles mellom bedrift og opplæringskontor.

Rekruttering og vurdering av aktuelle kandidater

Opplæringskontoret kartlegger praksis, og lager en oversikt over opplæringsbehovet til kandidaten.  I tillegg gjør opplæringskontoret en vurdering over lengden på lærekontrakten.  Opplæringskontoret går også igjennom relevant dokumentasjon.

Bedriften må være godkjent lærebedrift, og kandidaten må gå opp til tverrfaglig eksamen i det relevante faget før man kan gå opp til fag-/svenne-prøve.  Bedriften må derfor ha fagansvarlig for lærlingen, og det skal utarbeides en intern opplæringsplan.  Opplæringskontoret bistår med dette.  Det er minimum 12 måneders kontraktstid for lærekontrakten.

Ønsker du å vite mer om ordningen?

Ta kontakt med Opplæringskontoret Nord for en uforpliktende samtale
Fagbrev
Forrige

Skole og jobb – Yrkesfaglig fordypning gir smak på begge deler

IT-lærlingen som er i skyen av lykke!

Neste