fbpx

Hvorfor bli lærling?

10 grunner for å velge yrkesfag

Det er ikke alltid greit å bestemme seg for hva man skal bli når man er ung.  Nå finnes det mange steder hvor en kan finne råd og veiledning til å finne sin egen vei inn til arbeidslivet.  Vi heier på yrkesfag, og nedenfor så forteller vi hvorfor du bør velge nettopp yrkesfaglige linjer

Du kommer deg raskt ut i jobb!

Det er de yrkesfaglige utdanningene som gjør unge tidlig kjent med arbeidslivet.  Et standard lærlingeløp starter med to år på videregående skole, for å etterfølges av to år i lære. 

Gode jobbmuligheter!

I dag så opplever vi en situasjon hvor fødselstallene i den vestlige verden går ned, noe som betyr at i framtiden så vil vi mangle en rekke fagarbeidere.  I tillegg så oppleves allerede i dag mangel på kompetente fagfolk i flere bransjer.

Mange yrker å velge mellom!

På videregående skole har man flere linjevalg som leder til ulike yrker.  I dag har skolene 8 yrkesfaglige program, som leder til mer enn over 200 yrker å velge i mellom.

Du kommer deg raskere inn i boligmarkedet!

En som velger yrkesfag har bedre mulighet å etablere seg og kjøpe seg bolig enn mange andre.  Man har unngått store studielån og har kommet raskere ut i lønnet arbeid.

Du unngår stort studielån!

Det er i hovedsak to grunner hvorfor studielånet ikke blir så stort når du velger yrkesfag.  Den ene grunnen er at selve studiet er kortere, slik at du har færre år med lån.  Den andre grunnen er at når du begynner i lære så får du lønn.

I læretiden får du lønn!

Lønnen som du får tar utgangspunkt i begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i det yrket som du tar utdanning i, og utgjør vanligvis en prosentdel av denne.  Mange bedrifter er knyttet til en tariffavtale, og der er oftest lønnsvilkårene til lærlingen spesifisert.

Bra for deg som vil starte egen bedrift!

Statistikk viser at vi kommer til å trenge mange med yrkesfaglig bakgrunn i framtiden.  Noen faglærte velger derfor å starte egen bedrift.

Mange muligheter for videreutdanning!

Man kan ta påbygging til generelle studiekompetanse, slik at man har samme formelle grunnlag som studieforberedende.  Du kan også gå Y-veien på høyskoler og universitet.

Du blir løsningsorientert og selvstendig!

En med yrkesfaglig bakgrunn evner å tenke praktisk og blir god til å finne løsninger.  Den sansen utvikles og det gjør det lettere å møte hverdagens utfordringer.

Mulighetsbildet er mangfoldig!

Yrkesfag gir deg en god og stø start på livet, med jobb og inntekt tidlig.  Du vil da ha et godt fundament for videre utdanning, eller for å utvikle deg videre i faget du har valgt.  Det er viktig å vite at med yrkesfag, så har du ikke stengt noen dører i forhold til jobb- og utdanningsmuligheter.


Et fagbrev gir det et bevis på at du har nådd et nytt nivå i livet, og fagbrevet er objektivt og er gitt i forhold til en nasjonal standard forankret i læreplanene.

Fagbrevet er ditt bevis på at du har nådd et steg høyere på din ferd i livet!

Facebook
Forrige

Hvorfor bli lærebedrift?

Gode fagfolk i gode bedrifter – en ny historie starter nå

Neste