fbpx
,

Gode fagfolk i gode bedrifter – en ny historie starter nå

Den nye tid med sine utfordringer og muligheter

Covid19 har endret mye, for individ, for samfunn og ikke minst for bedrifter!  Opplæringskontoret Nord valgte spesielt på å se på hvordan vi skulle ivareta våre lærlinger som var direkte rammet – men også hvordan vi skulle være effektive i forhold til hvordan vi tidligere hadde løst blant annet oppfølging av bedrift, lærling og fagansvarlig.  Dette har resultert i at vi satser tyngre på teknologi, spesielt på lyd/bilde over nettet.  Dette har allerede skapt både nye relasjoner, men gitt et helt annet mulighetsbilde enn tidligere.

Oppfølging av lærling

Lærlinger har oftest kommunisert med oss med telefon dersom det har vært noe spesielt, og vi besøkte  også bedriftene.  Endringen nå er naturligvis at vi anvender andre teknologiske plattformer til de strukturerte og faste temaene.

Etter at vi hadde oppgradert vårt system, så gjennomføres nå 95% av 1/2-års-samtalene ved hjelp av TEAMS – altså lyd/bilde hvor vi fokuserer på læreplan og dokumentasjon.  Vi gjennomfører også en-til-en samtaler via TEAMS dersom det er behov for dette.

Tidligere kjørte vi ikke mange kurs, men nå tilbyr vi også web-baserte kurs.  Disse treffer godt fordi lærlingen slipper å reise bort for å tilegne seg verdifull kompetanse.  Det er særlig lærlingene relatert til bygg- og anleggs-bedriftene som er glade for å nå få dette kurstilbudet gjennom oss.

Oppfølging av bedrift

Bedriftene, og spesielt nye bedrifter, knytter man kontakt med gjennom besøk eller at man deltar på seminar eller ulike fagsamlinger.  Etter at vi begynte med å kommunisere via sosiale media, så treffer vi bedrifter godt gjennom slike kanaler også.  Det er naturligvis ikke lett å bygge relasjon via lyd/bilde, så vi fortsetter med fysiske bedriftsbesøk – men de fysiske besøkene vurderes hele tiden i forhold til  når det er mulig med tanke på situasjonen med Covid19.

De fagansvarlige i bedriftene er nesten unisone i sin ytring om 1/2-års-samtalen.  Nesten alle av dem mener at fagligheten i denne samtalen har blitt vesentlig bedre ved bruk av lyd/bilde.  Det er særlig funksjonen med skjermdeling som det settes pris på.  

De fysiske bedriftsbesøkene vil ha fokus på relasjonsbygging, HMS og naturligvis vil vi da nytte høvet å snakke om trivsel på arbeidsplassen.  Det er nemlig ikke lett å lese kroppsspråk via et enkelt web-kamera.

Nye tider - nye utfordringer - nye muligheter

Den nye tid krever at vi må kunne kommunisere godt på alle plattformer.  Det rekker ikke lenger å ta en telefon, eller dra på besøk.  Vi opplever at både besøk, kurs og møter kan leveres digitalt – men det krever at man behersker både teknologi og at man er i besittelse av relevant hardware.

Vi har siden i vår testet ut lyd/bilde-møter og testet ut hvordan videoannonser og budskap via video fungerer – og vår konklusjon er enkel.  Skal man operere i dagens situasjon med lærlinger, fagansvarlige, bedrifter og samtidig ha fullgode tjenester må vi ha plattformene tilgjengelig – og aktivt bruke disse.

Vi har derfor startet arbeidet med å oppgradere våre IT-løsninger, og har investert i utstyr.  Troms og Finnmark fylkeskommune har fulgt dette arbeidet og har også bistått med prosjektmidler.  Derfor lanserer vi nå ny hjemmeside som en del av denne satsningen.  Den nye hjemmesiden er nyhetsbasert, og slik vil en oppleve at forsiden er i stadig endring.  Likevel vil en finne informasjon om fag og medlemsbedrifter som tidligere.

Vi arbeider langs to akser i vår satsning – begge under samlet motto «Gode fagfolk i gode bedrifter».

Den vestlige verden, også gjennomgående i Nord-Norge, så opplever vi dramatiske endringer i demografien.  Lenge har det vært glidninger fra distrikt og inn til byene, men nå ser man også at barnekullene blir mindre og mindre.  De nærmeste 10 til 20 år vil vi oppleve at dette slår kraftig ut i ungdomskull som skal ut til enten yrkesfag eller akademiske fag.  Det blir helt enkelt færre ungdommer som skal ut i samfunnet!  Derfor er det viktig at vi synliggjør hva behovet er i arbeidsmarkedet, og ikke minst hvordan yrkesfag representerer gode, spennende og viktige fag!

Den andre viktige aksen er bedriftene!  Bedriftene vil i de kommende årene få større utfordringer i sitt arbeid med rekruttering.  Derfor er det svært viktig at man tar i bruk både systemet med lærlinger, men man må også kommunisere ut bedriftens attraktivitet.  Dette ønsker vi  å bistå bedriftene med!

Profilering av medlemsbedrifter, fagansvarlige og lærlinger

Vi har startet arbeidet med å lage rammeverket for å kunne publisere nyheter om fag, lærlinger og bedrifter – og under «Medlemsbedrifter» så vil dere se at hver medlemsbedrift er presentert med navn, fag og logo – og dersom man ønsker mer informasjon om denne bedriften, så trykker man på fanen og det åpner seg en medlemsbedriftsside – med historikk, virkeområde, bilder og videoer fra den enkelte bedrift.

Vi har allerede startet arbeidet med dette, og kommer til å besøke hver enkelt bedrift for å informere om dette arbeidet – og naturligvis kommer vi til å ta bilder, lage gode fortellinger og publisere dette via hjemmeside – samtidig som vi skal krysspublisere dette via sosiale media.

Kort forklart så har vi endret informasjonsstrategien vår dramatisk!  Vi skal bruke vår hjemmeside som «moderskip» hvor du finner nyheter, og samtidig finner det som forventes å finnes på et opplæringskontor sin hjemmeside – dvs informasjon om fag og om medlemsbedrifter.  På hjemmesiden vil du da finne alt som vi publiserer.  Så skal vi bruke Facebook som spreder, og Instagram på nesten samme måte.  På Facebook og Instagram vil du kunne få rask tilgang til nyheter og oppdateringer.  Så har vi opprettet konto på YouTube hvor vi ser for oss at vi skal publisere fagstoff med videoer som går over 10 minutter.  Disse videoene på YouTube blir rettet spesielt mot eksisterende lærlinger og fagansvarlige i medlemsbedriftene.

På den måten vil både fag og bedrift kunne bli presentert på en god og levende måte!

Link til våre ulike publiseringsplattformer - klikk, lik og del!

Forrige

Hvorfor bli lærling?

Stiftelsen Nybo setter byggdrifterfaget i høysetet

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???