fbpx
,

Bedriftsmodellen – en nyvinning fra Nord-Troms Videregående skole

Hva går pilotprosjektet "Bedriftsmodellen" ut på?

Bedriftsmodellen er et pilotprosjekt som tar utgangspunkt i elever fra ungdomsskolen.  For aktuelle elever så kan man velge både fag og bedrift, og starter da på et lærlingeløp rett fra ungdomsskolen.  Målet er fagbrev i det aktuelle faget – og i løpet av de to første årene er eleven noen dager i uken på videregående for å ta fellesfagene.

For bedriftene ligger mulighetene og utfordringen i å være en attraktiv arbeidsplass og arbeidsgiver.  Ungdommene bør bli tidlig kjent med bedriften, så kanskje bedriften bør bli flinkere til å enten besøke ungdomsskolen, delta på utdanningsmesser – eller tilby sommerjobb til ungdom.  Framtidens fagfolk er ungdom i dag!

Bedriftsmodellen - fra ulike aktørers ståsted

Forrige

Årsmøte 2020

Fagbrev på jobb

Neste