fbpx
,

Hvordan bli lærebedrift – og hva gjør en fagansvarlig i bedriften?

Hvordan bli lærebedrift og hvilke krav stilles til bedriften?

Det er fylket som godkjenner lærebedrifter, og du kan enten søke om å bli en godkjent lærebedrift gjennom et opplæringskontor, eller som frittstående bedrift.

Om din bedrift er medlem i et opplæringskontor, er det opplæringskontoret som tar seg av søknadsprosessen for deg.

I Troms er det en overveiende del, nesten 90%, av lærebedriftene som er tilknyttet et opplæringskontor.  Bedriften må ha en kvalifisert faglig leder som har ansvar for opplæringa og for at lærebedriften følger opplæringsloven med forskrifter.  Videre skal bedriften ha nødvendig utstyr og produksjon for å kunne gi opplæring i samsvar med læreplanen.

Forholdet mellom lærlingen og bedriften reguleres i hovedsak av to lover.  Det må tegnes arbeidsavtale med lærlingen, og det innebærer at arbeidsmiljøloven med sine rettigheter og plikter gjelder. Dersom bedriften har tariffavtale, så regulerer den også forholdet til lærlingen. Videre så skal det tegnes lærekontrakt, og her er partene bedrift, lærling, opplæringskontor og fylket.  Og da er det Opplæringsloven som regulerer forholdet – og her er det også både rettigheter og plikter.  Sjekk spesielt ut kapittel 4 i denne loven.

Bedriften skal ha utstyr og aktivitet som matcher læreplansmålene i faget

Fagansvarlig i bedrift har en særlig viktig rolle

Arkivfoto: Fagansvarlig Odd Arne Aslaksen ved bedriften Cinderella i Lyngen

Fagansvarlig i bedriften er den som signerer for bedriften på lærekontrakten, og med det så følger det en del oppgaver.  Vedkommende har ansvar for opplæringen og for at lærebedriften følger opplæringsloven med forskrifter. Dersom faglig leder ikke står for opplæringen av lærlingen/lærekandidaten, så må det sørges for å ha en eller flere instruktører som kan bistå med dette.

Fagansvarlig rapporterer årlig til fylkeskommunen om opplæringen av lærlingen.  Ved oppstart av en lærling, så skal fagansvarlig sammen med opplæringskontoret planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæringen systematisk.  Fagansvarlig lager også da en intern plan for hva lærlingen skal igjennom i læretiden. Sammen med lærlingen skal fagansvarlig og opplæringskontor gjennomføre skriftlige halvårsvurderinger.

Det gjennomføres to kurs som fagansvarlig bør ta, det ene er et webbasert kurs og i Troms så avholdes det også et fysisk dagskurs rundt om i fylket flere ganger i året.  I Troms er det KARRI – paraplyorganisasjonen for opplæringskontorene i Troms – som arrangerer disse kursene på vegne av fylket. 

 

Forrige

En planlagt skilsmisse – hvordan vil lærebedrifter merke dette?

Full opplæring i bedrift – en ordning som gir fagbrev

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???