fbpx
,

Tømrerfirma skaper utvikling for bedrift og folk

Sandøy Bygg A/S er framoverlent og ønsker å styrke driften med å ta inn lærling i Tømrerfaget

Foto: Sandøy Bygg, Hansvoll-feltet

I 2017 tok Sandøy Bygg et strategisk valg om å fokusere hovedaktiviteten sin på ett sted.  Dette skjedde med grunnlag i at Nordreisa kommune hadde regulert en ny sentrumsplan, hvor man ønsket å etablere et fortettet sentrum.  

Bedriften kjøpte da eiendommen Hansvoll, og lanserte da idèen om å lage gode boliger som krevde lite vedlikehold – for å skape et godt boligmiljø i sentrum av Storslett.  I denne fasen var det meldt seg 3-4 interessenter, men visjonen var å bygge boliger til flere.

Høsten 2018 startet byggingen, og for bedriften var dette prosjektet en risiko.  Her skulle investeringer gjøres, her skulle alt forarbeid betales – og spørsmålet var om det ville komme nok salg til at dette skulle bære seg.  I startfasen var det derfor stor spenning, og kanskje gikk det ut over en og annen nattesøvn.

For å matche både etterspørsel, kapasitet og risiko – så har bedriften valgt å utvikle feltet i flere byggetrinn.

Salget har gått over all forventning, og i dag er alle boenheter solgt, og man har også solgt enheter for neste byggetrinn.  Hvem har valgt å bo her?  Her bor det en lett blanding.  Flere voksne midt i livet og mange pensjonister har valgt å selge sitt hus og kjøpe seg en lettstelt leilighet i sentrum. Og ikke minst unge – her bor det nå flere barnefamilier, og Sandøy Bygg synes det er positivt at unge har investert i sitt første hjem på Hansvoll.

Kommunen har fulgt spent med på prosjektet, og nå arbeides det med å etablere fortau de få meter inn til sentrum av Storslett hvor man finner det meste av hva man har behov for.  

Pusten og nattesøvnen for bedriftens ansatte og eiere er tilbake til normalen, noe som uttrykkes i nøkkeltall fra regnskapene.  Soliditet, likviditet og lønnsomhet får bedriften høy score på i årene etter satsningen.  Dette er nemlig inngangskriteriene som kreves for å bli nominert til Nordreisa Næringsforeningspris, «Årets bedrift».  Denne prisen har Sandøy Bygg vunnet 2 ganger de seneste årene (2017 og 2019)!

Foto: Sandøy Bygg

Framtiden krever mer folk med rett kompetanse - Sandøy Bygg ønsker å være med på å utdanne framtidens tømrere!

Daglig leder Nils Halvard Sandøy

Etter å ha tatt svennebrevet i 2006, så var veien videre klar for Nils Halvard Sandøy.  Mesterbrev ble det noen år senere.  Sandøy Bygg startet i 2009 og ble omdannet til aksjeselskap i 2017.    Tidligere reiste bedriften rundt på mange oppdrag, men ved satsingen på Hansvoll-feltet, så har man i flere år hatt arbeidsområdet på samme sted.

Et nytt utbyggingstrinn skal igangsettes på Hansvoll, og man ser nå behov for flere fagfolk.  Og ikke minst – man ser også at neste utbyggingstrinn treffer de aktuelle læreplansmålene i tømrer-faget svært godt!

Bedriften er tilknyttet kjeden Vestlandshus.

Så bedriften ønsker nå å friste med at en lærling kan få god faglig utbytte av å knytte seg til bedriften, samtidig så vil læretiden tas under stabile og ordnede forhold i ett byggefelt i sentrum av Storslett.  

Fra start til slutt - bedriften dekker godt alle mål i læreplanen

Foto: Sandøy Bygg
Foto: Sandøy Bygg
Foto: Sandøy Bygg
Foto: Sandøy Bygg

Praksistid og læretid - og veien til fast jobb!

Det begynner å bli en stund siden Sandøy hadde lærling, og vi fikk en prat med Jonas som fortalte om sin vei til svennebrevet.

På den tiden han gikk i skole var det et tilbud i Nord-Troms, slik at han gikk første året i Nord-Troms, men måtte flytte for å ta andre året i Tromsø.  Praksisperiodene tok han i Nord-Troms, dvs på den tiden var bedriften aktiv ute i regionen på ulike oppdrag.  Han likte godt både å gå på skole, å reise bort, og også å få være med ut på oppdrag. 

Årene går fort, og fortsatt setter Jonas pris på variasjonen arbeidet gir.  At yrkesfag gir lønn tidlig i opplæringsløpet er en positiv faktor, men det er også viktig med et godt arbeidsmiljø.

En annen viktig faktor er forutsigbarhet og trygghet for framtiden.  Det finner man som tømrer hos Sandøy Bygg!

Jonas Halonen Mikalsen - med svennebrev i lomma og trygg jobb

Tømrerfaget - allsidighet og skaperkraft

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tømrer.

Tømrerfaget representerer store verdier i byggenæringen. Faget blir drevet i store og små virksomheter over heile landet, og fagutøvingen varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert verktøy og utstyr. Tømrerfaget er et tradisjonsrikt fag som skal være med på å sikre estetiske og kulturelle verdier i bransjen.

Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse på bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner og innredningsarbeid i nybygg og ved rehabiliteringer. Opplæringen skal også være med på å fremme selvstendighet, kreativitet, yrkesstolthet, gode og trygge arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidsparter.

Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse og legge grunnlag for en bærekraftig utvikling. Opplæringen skal sikre kravene til helse, miljø og trygghet.

Forrige

Miljøet og kompetanse er viktig for bedrift og natur

Emil klinket til på fagprøven i Industrimekanikerfaget hos Furstål

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???