fbpx
, ,

Miljøet og kompetanse er viktig for bedrift og natur

Kompetanse er viktig for Avfallsservice og bedriften feirer ny fagbrevtildeling

Magnus Vedal Olsen har aner både til Nord-Troms og Trøndelag, og forteller at det var lengselen tilbake til Nord som gjorde at faren valgte å flytte nordover etter en periode i Trøndelag.  Og Magnus trives godt med livet her nord.  I dag arbeider Magnus ved Avfallsservice og vi feiret tildelingen av fagbrevet sammen med gode kolleger.

Magnus startet opp sitt lærlingeløp på slutten av året i 2016, og i januar 2020 gikk han opp til fagprøven.  Fagprøven ble avlagt på bedriften, og her har han fortsatt  jobb.  Nå har også diplomet kommet!

I læretiden har han blitt godt kjent med sine kolleger, og kaken ble villig vekk delt med de andre.  Fagbrevet er en milepæl og diplomet er et høytidelig dokument som viser at kandidaten nå har gjennomført løpet og kan dokumentere at han er fagmann!  Vi gratulerer!

 

Magnus Vedal Olsen har bestått fagprøven i gjenvinningsfaget

Kompetansekravene er mangesidige og høye hos bedriften Avfallsservice

Driftsleder Karl-Martin Pedersen er godt fornøyd med fagbrevutdelingen

Smilet er på plass hos Driftsleder Karl-Martin Pedersen hos Avfallsservice når fagbrev skal utdeles i bedriften.  Han har selv i sin tid gått i lære, og vet å sette pris på systemet med fagbrev.  Man må jobbe aktivt med rekruttering og bedriften har gode planer som viser hvilken kompetanse man har behov for inn i framtiden, sier han.  Med Covid 19 så opplever man at mange nå ser at ved fleksibel bruk av teknologi, så kan man jobbe mange steder.  Når distriktene kan tilby gode oppvekstvilkår for barn, og attraktive jobber – og ikke minst rimeligere etableringskostnader enn byene – så tror Karl-Martin at situasjonen nå kanskje endres til fordel for distriktene.

I Avfallsservice har man en rekke fagområder i bedriften.  Bedriften er godkjent lærebedrift i flere fag; Gjenvinningsfaget, Kontor- og Administrasjonsfag samt Yrkessjåførfaget.  

Avfallsservice AS er et interkommunalt selskap som eies av de seks kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.  Selskapet driver renovasjonsvirksomhet med hovedvekt på kommunal renovasjon i eierkommunene. 

I tillegg har bedriften utleie av containere, innsamling og behandling av avfall fra forretninger/kontor og industri, og mottak og videresendelse av spesialavfall. Avfallesservice foretar også tømming av slam fra private og kommunale septiktanker, samt slam fra kommunale renseanlegg. Her kan man også få leid mobile toaletter til ulike arrangement. Det er etablert mottak av avfall i hver eierkommune.

Kundemassen består av cirka 6 000 husholdningsabonnenter, 2 500 fritidsabonnenter og 500 bedrifter. Bedriften har også flere avtaler om tømming av septik og mottak av avfall fra Senja i sør til Lakselv i nord. Det er rundt 28 årsverk i Avfallsservice, og i 2019 omsatte Avfallsservice for om lag 65 millioner kroner.

Gjenvinningsfaget

Gjenvinningsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen gjenvinning av brukte og kasserte produkter og råstoffer. 

Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for forvaltning og utvikling av de verdier samfunnet har skapt i form av avfall. Gjenvinningsvirksomheten omfatter stadig flere avfallstyper, blant annet på bakgrunn av den teknologiske utviklingen. Gjenvinningsfaget skal bidra til utvikling av dyktige gjenvinningsoperatører, og fremme samfunnsøkonomisk og miljømessig forsvarlig utnyttelse av avfallsressurser. 

Videre skal gjenvinningsfaget legge grunnlag for samfunnsmessig engasjement knyttet til klimautfordringer, ressursforvaltning og gjenvinning.

Opplæringen skal bidra til å gi lærlingen god forståelse for betydningen av ressursforvaltning og bærekraftig samfunnsutvikling. Opplæringen skal legge grunnlag for kunnskap om avfall som verdifull ressurs og om miljømessig og økonomisk forsvarlig gjenvinning. 

Opplæringen skal også bidra til å fremme lærlingens kompetanse for å vurdere og sortere avfall for en mest mulig gunstig gjenvinning. Opplæringen skal medvirke til forståelse av gjenvinningens økonomiske og miljømessige gevinster.

Opplæringen skal bidra til bred kompetanse innen forskjellige former for gjenvinning ved bruk av prosesser, maskiner og utstyr. Kundebehandling og bruk av bedriftens planleggingsverktøy og kontrollsystemer skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er gjenvinningsoperatør.

Går alt i samme kvern uavhengig av fargen på posen?

Administrerende direktør Sigleif Pedersen feirer fagbrevet!

Man kan ikke besøke lærebedriften Avfallsservice uten at fag blir tema!  Administrerende direktør Sigleif Pedersen inviterer til kakefest i bedriftens møterom for å feire fagbrevtildelingen og forteller at arbeidshverdagen har endret seg mye for mange i bedriften.  Nå brukes lyd og bilde aktivt i dialog med andre, og teknologien understøtter både produksjon og administrasjon.  Et eksempel på hvordan man anvender teknologi og utstyr for å redusere trykket på årsverkene er at man innførte sideløftere på bedriftens avfallsbiler slik at bilene nå er betjent av kun en sjåfør som mannskap.  Man bruker app’er i HMS-arbeidet, og ulik software i arbeidet med drift.

Og på spørsmålet om ikke brevpapir og kartonger kan gå i samme pose – så blir han himmelfallen!  Ut fra Avfallsservice så sendes sortert avfall ut til ulike destinasjoner avhengig av avfallstype.  Kartong kan bli til nye kartonger, og papiravfallet kan bli avispapir.  Glass blir smeltet om og det blir lagd nye produkter av dette.  Så oppfordringen er å være nøye med sorteringen, det aller meste kommer til nytte i andre verdikjeder!  

Bare i januar 2021 har det gått 70 tonn med landbruksplast fra bedriften til Litauen for gjenvinning, og 60 tonn papir/lett papp – jo riktig – det som skal i rødposen, har gått til Trøndelag for gjenvinning.  Det siste er i et samarbeid med Remiks i Tromsø.  29 tonn papp har gått til Trøndelag for gjenvinning – og ikke minst 60 tonn med jern og metaller har blitt sendt ut.

Trevirke går til Alta Fjernvarme til forbrenning, og varmer opp blant annet Nordlysbadet!  Så dypper du tåa i bassenget der, og kjenner varmen – så vit at noe av denne varmen kommer kanskje akkurat fra den pallen du leverte inn på Galsomelen!  Annen brennbar materiale går også til forbrenning på Finnsnes til deres fjernvarmeanlegg, noe som gir varme til mange bygg.  Matavfallet – ja, den grønne posen – går til Skibotn for kompostering, og matjorda derfra går gjerne ut igjen til større anlegg i regionen.

Forrige

Skatten til Skjervøykongen – er folket!

Tømrerfirma skaper utvikling for bedrift og folk

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???