fbpx
, ,

Skatten til Skjervøykongen – er folket!

Stian Heggem Mathiassen klinket til på fagprøven og fikk bestått Meget Godt i Betongfaget!

Som 16-åring i 2013 var det første gang han fikk være med ut på anlegg, og dette ga åpenbart mersmak.  I 2016 så kom praten i gang om at Tømmer og Betong trengte en utførende fagmann i Betongfaget, og Stian så da muligheten til å utdanne seg og få fagbrev. 

Han er født og oppvokst på Skjervøy og ser for seg en framtid her.  Kanskje blir det eget hus en vakker dag, og kanskje blir det mer utdanning på den arbeidsvillige karen.

Han synes betongfaget gir allsidige utfordringer, og dagene blir ofte forskjellige.  Ute på oppdrag så kommer man borti mange ulike folk og ulike bedrifter, og man lærer mye i møtet med andre. Man får også sett nye steder!   I opptakten til fagprøven ble det en del lesing, men med målrettet innsats så klarte Stian og hale i land toppbedømming på sitt fagbrev.  

 

Stian Heggem Mathiassen fikk bestått meget godt på Fagbrevet!

Tømmer og Betong AS har base i Skjervøy og leverer byggetjenester i hele Troms og Finnmark

Bjørn Sigurd Mathiassen er daglig leder og fagansvarlig i bedriften

Bjørn Sigurd Mathiassen er daglig leder og medeier i Tømmer og Betong AS.  Han startet i sin tid selskapet som et enkeltmannsforetak, men i 2004 så var aktiviteten så høy at han ønsket mer sikkerhet og stabilitet som et aksjeselskap representerer.  Siden den tid har bedriften levert sine tjenester fra Værøy i Sør til Svalbard i Nord, og utviklingen har vært rivende.  

Siste større oppdrag har vært delleveransen til Mørenot sitt nybygg på Skjervøy.  Dette bygget ligger i industriområdet på Skjervøy, bare et par steinkast unna lokalene til Tømmer og Betong.  Det er ikke alltid at byggeplassen ligger så tett på lager og kontor til leverandøren, men denne gangen var det kort vei.  Av andre oppdrag som bedriften har så trekker Bjørn Sigurd særlig fram oppdragene fra kraftproduksjons-industrien.  Her stiller man høye krav til kvalitet og HMS, og dette har vært utviklende for mange bedrifter.

Bjørn Sigurd framhever godt samarbeid med andre aktører som en av suksesskriterier for bedriften.  Et eksempel på dette er nybygget som er i sluttfasen før overlevering til Mørenot.  Her har en rekke bedrifter fra Nord-Troms vært underleverandører og samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere her har blant annet vært Betongservice A.SRørlegger Helgesen, Robertsen & Slotnes, JB Elektro, Elektrokjøl AS, Tømmer og Betong AS samt naturligvis Mørenot.  

Utviklingen på fiskeri og havbruk utgjør naturligvis mye for bedriftene på Skjervøy, og med den aktiviteten som har vært de siste årene så har flere bedrifter fått gode vilkår for å utvikle seg videre gjennom krevende leveranser til mange ulike aktører.

Tømmer og Betong AS er godkjent lærebedrift i to fag, Betongfaget og Tømrerfaget!

Mørenot sitt nye bygg på Skjervøy er snart klart til overlevering

Betongfaget

Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom utvikling og utbygging av bygningsmassen i samfunnet skaper faget store verdier. Betongfaget skal ivareta samfunnets krav til en bærekraftig utvikling.

Opplæringen skal bidra til utvikling av prefabrikerte betongelementer og plassbygde betongkonstruksjoner. Opplæringen skal legge vekt på både tradisjonelt håndverk ved bruk av manuelle metoder og industriell framstilling av betongelementer med avansert utstyr. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygg- og anleggsplasser. Helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er betongfagarbeider

Tømrerfaget

Fullført og betått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tømrer. Disse karene har begynt sin vei mot svennebrev!

Tømrerfaget representerer store verdier i byggenæringa. Faget blir drevet i store og små virksomheter over hele landet, og varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert verktøy og utstyr. Tømrerfaget er et tradisjonsrikt fag som skal være med på å sikre estetiske og kulturelle verdier i bransjen.

Opplæringa skal medvirke til å utvikle kompetanse på bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner og innredningsarbeid i nybygg og ved rehabiliteringer. Opplæringen skal også være med på å fremme selvstendighet, kreativitet, yrkesstolthet, gode og trygge arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringa skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse og legge grunnlag for en bærekraftig utvikling. Opplæringen skal sikre kravene til helse, miljø og trygghet.

Skjervøy - en kommune som har vært i en rivende utvikling

Skjervøy, både tettsted og kommune, har vært i god utvikling gjennom mange år!  Kommunen er preget av at den ligger fordelt på en rekke øyer, og administrasjonsstedet er på tettstedet Skjervøy.  

Havet står naturligvis sentralt, og på Skjervøy så finner man hurtigbåtforbindelse til Tromsø, bussforbindelse og hurtigrutekai.  Nærmeste flyplass ligger i Sørkjosen, cirka 45 minutter med bil fra Skjervøy.  Stedet har sin egen avdeling av Nord-Troms videregående skole, og har høyt fokus på de blå fag.  I tilknytning til avdelingen på Skjervøy finner man også Aurora Salmon Centre . 

Kommunikasjon er naturligvis et nøkkelord i kommunen, og i dag arbeides det med utbedringer av tunellene som leder fylkesveien til Skjervøy.  En annen flaskehals er naturligvis også forbindelsene øyene i mellom, hvor fergesambandet er viktig.  Det er kanskje særlig utviklingen innenfor havbruk som skaper trykk i samferdselsveiene, og i mye av den øvrige aktiviteten på Skjervøy.

 

Skjervøykongen - hvilke skatter kan han ha gjemt på Skjervøy?

Den første handelsmann på Skjervøy var Christen Michelsen Heggelund fra Æbeltoft på Jylland. Han bosatte seg på Skjervøy i 1662 og fikk fort monopol på all handel i distriktet. «Skjervøykongen» som han snart ble kalt på folkemunne, bygde blant annet 28 bygninger på Skjervøy og eide en rekke fartøy. Da han døde i 1694 var han en mektig mann.  Et sagn forteller at en mørk kveld rodde Heggelund og ei av tjenestejentene tvers over vågen for å gjemme unna en del av kjøpmannens rikdom. Det fortelles om flere bøtter med sølvpenger som ble kastet ned i en revne i Stussnesfjellet. Denne skatten har visstnok aldri blitt funnet, men vel så viktig som sølvpenger er folket på Skjervøy.  Vi mener at folket er den virkelige skatten på Skjervøy!

Forrige

Sol, smil og salgsfag i Gibostad!

Miljøet og kompetanse er viktig for bedrift og natur

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???