fbpx
, ,

Sol, smil og salgsfag i Gibostad!

Senja Autoservice - en bedrift som setter service i høysetet

Senja Autoservice på Gibostad

Shell-stasjonen på Gibostad eies av Senja Autoservice, og daglig leder er Geir Jørgensen.  Stasjonen er kjent for et godt vareutvalg, og dekker mange segment.  I tillegg til det man forventer å finne på en besinstasjon, så er det også en egen dekkstasjon.  Videre finner man det meste fra cafè-varer, biltilhengere, verktøy, snøfresere og spader.  Bedriften selger og tar også service på motorsager.  Covid-19 har preget bedriften, men sommeren 2020 ble faktisk et svært hektisk og god sesong.  Svært mange besøkte nemlig eventyrøya i godt monn, og tradisjonelt så er bedriftens kundegrunnlag forankret i Senja og Tromsø.  Mange setter nemlig pris på rask og effektiv service, og kommer gjerne langveisfra for å handle med bedriften.  I Januar 2021 har det nok vært en nedgang i besøkstallet, og i bedriften så håper man på litt mer snø – lageret at snøryddingsutstyr og deler til disse er nemlig velfylt!  Bedriften framstår som veldrevet og er i stadig utvikling, og dagens eiere har vært involvert i denne bedriften siden tidlig 80-tall.  Det er cirka 8 personer med totalt 5 årsverk knyttet til bedriften.

Bedriften satser på service og kvalitet og feirer naturligvis fagbrev

Skal en salgs- og service-bedrift overleve, så er det viktig å ha fokus på rett segment og ikke minst en høy grad av serviceorientering.  Da Karoline Bjørglund kom tilbake fra et års opphold i USA, så var hun ikke helt sikker på hva hun skulle gjøre med livet.  For å få tid til å tenke seg om begynte hun derfor å jobbe på Shell-stasjonen i Gibostad.  Hun stortrivdes – med bedrift, men ikke minst i møtet med kunder – og derfor har hun blitt værende!  

Det er viktig å fullføre ting, og det er også viktig å bygge sin CV.  Karoline ønsket økt kompetanse, og ikke minst ønsket hun å kunne dokumentere denne kompetansen.  Senja Autoservice er kjent for god service og for å være en støttespiller i lokalsamfunnet, så da valgte man å bli lærebedrift.  Etter to år i lære så gikk Karoline opp til fagprøven, og pga situasjonen med Covid så feirer lærling, lærebedrift og opplæringskontor fagbrevet på jobben!  Her ble det både blomst, kake og utlevering av fagbrevet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Gratulerer til Karoline!

Salgsfaget skal bidra til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.

Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av virksomheten. Videre skal opplæringen fremme lærlingens evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.  Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der lærlingen møter krav som stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.

Gibostad - inngangsport til eventyrøya Senja

Noen timers kjøring fra Tromsø med bil eller båt, så kommer man til Senja.  Her er det turistveier omringet av natur i verdensklasse, og øye blir stadig mer populær.  En av bygdene på Senja er Gibostad.  Gibostad har lang tradisjon som handelssted, og var faktisk kommunesenter i Lenvik til midten av 60-tallet.  Mest kjent er nok bygda som vertskap for Senja videregående skole sitt tilbud  om naturbruk (tidligere Troms landbruksskole).  Tidligere var stedet også vertskap for Forsvaret sitt fort, men dette fortet ble lagt ned på 90-tallet.   Ellers finner  man både barne- og ungdomsskole her, butikk, barnehage, post-i-butikk – og ikke minst så finner man Senja Autoservice her.  Gjennom bygda går det en fylkesvei som leder til Nord-Senja.  Her går både tungtrafikk og en god del persontrafikk, for mange har Senja som reisemål og flere har også sine hytter på øya.  Visit Senja beskriver godt hvorfor Senja er nå et populært reisemål!

Forrige

Vinter som sommer – Åsheim maskin leverer!

Skatten til Skjervøykongen – er folket!

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???