fbpx
, ,

Emil klinket til på fagprøven i Industrimekanikerfaget hos Furstål

Emil fra Lyngen likte å mekke - og trivdes på Nordkjosbotn - nå krones hans innsats med meget godt på fagbrevet!

Emil Sørensen med diplomet som vitner om bestått fagprøve med meget godt!

Emil fra Oksvik i Lyngen likte svært godt med å mekke, det ble tidlig skruing på moped og etterhvert andre kjøretøy – og for han ble det naturlig å søke seg inn på yrkesfag.  Nordkjosbotn videregående skole ligger høvelig til, så han dagpendlet fra Lyngen inn til skolen.  Han trivdes godt på skolen og med utdanningsvalget, og gikk Automasjon.  

Så spiller livet – og tilfeldighetene inn – for etter skolen så søkte han sommerjobb hos bedriften Furstål, og både han og bedrift trivdes i lag!  Bedriften så talentet og egenskapene hos Emil, og i samråd med opplæringskontoret satte man i gang et lærlingeløp som skulle lede til fagbrev i Industrimekanikerfaget.

Ettersom Emil gikk automasjon, så hadde han ikke «rette» inngangen til faget – og han måtte derfor opp til tverrfaglig eksamen i Industrimekanikerfaget.

Den tverrfaglige eksamenen tok han på strak arm – det var en teoretisk heldags-eksamen som han dro opp til Nordreisa for å ta.  Og med en god karakter i lomma, så var veien videre mot fagprøve klar.

Emil trives svært godt på jobben som han fikk på Furstål, og setter pris på at han får jobbe fleksibelt og variert.  Bedriften får oppdrag over hele landsdelen, og på sommerhalvåret blir det en del reising for å montere eller å ta service på anlegg/installasjoner.  Da blir det gjerne å kjøre ut på oppdrag, med verktøy og utstyr bak i varebilen – eller til andre områder så reiser staben ut med fly, og verktøy og utstyr kommer som frakt.  På vinterhalvåret så blir det noe mer innetid ved fabrikkens lokaler i Furuflaten, og man kan også ta ut noe mer fri og avspasering.

Vi gratulerer Emil med et fremragende resultat og ønsker han lykke til videre!

Furstål på Furuflaten - en bedrift med tradisjonsrik historie som utvikler seg i takt med tiden og med kundene

Industribygda Furuflaten - et cluster av bedrifter har tilhold her!

Furuflaten i Lyngen er en bygd som er kjent for en fantastisk industrihistorie og høy gründeraktivitet – og her finner man mange bedrifter lokalisert i dag.  

I 1958 startet man opp bedriften under navnet Furuflaten Jern og Metall AS, og i 1984 tok man i bruk navnet Furstål AS.  I bedriftens livsløp har det vært mange oppturer, og noen nedturer også – men bedriften har «stått han av» og har gjennomført flere generasjonsskifter.

Furstål AS  definerer seg nå som et mekanisk verksted i Nord-Troms som tilbyr kundetilpassede løsninger innen områdesikring, trapper/rekkverk, sveis, platebehandling og overflatebehandling. De er CE-godkjent innen EN1090. 

Kvalitet og kompetanse står høyt i kurs hos bedriften som er både Achilles og Sellihca -sertifisert noe som betyr at man er godkjent leverandør til både oljenæring og elkraftnæring.

Daglig leder i Furstål er Arne Hugo Jensen.  Han kjenner systemet med fagbrev godt – all den tid at han selv har vært elev ved Nordkjosbotn v.g.s og tok fagbrev i sin tid.  Etter å ha arbeidet flere år borte fra Lyngen, så ble det til at han bygde hus og kom hjem til Lyngen i 2008.  Det var gode oppvekst-vilkår for barna som vippet avgjørelsen til fordel for Lyngen, og stillingen som Produksjonsleder hos Furstål oppfylte alle krav til utfordringer og variasjon i jobben.  

I 2020 så tok han steget til å bli daglig leder.  Som daglig leder kjenner han derfor godt til det indre liv i bedriften og staben – og ikke minst prosessene knyttet til produksjon og leveranser.  Den store forskjellen i stillingene er naturligvis ansvar, men tidshorisontene framholder han som ulike.  Som produksjonsleder så var tidshorisonten kort og mellomlangt – men som leder så må man fokusere mellomlangt og langt, sier han. 

Daglig leder ved Furstål AS - Arne Hugo Jensen

Furstål satser på gode fagfolk, og har i de siste årene hatt tre lærlinger.  To av dem har kommet fra Nordkjosbotn videregående, og en av dem kom fra Breivika videregående.  Breivika ble slått sammen med Tromsø Maritime skole, og det nye navnet er Ishavsbyen videregående skole – den største i Troms.  Alle tre lærlingene fikk jobb i bedriften etter endt løp!  To av dem jobber der fortsatt.  Bedriften er allsidig, slik at de som kom inn fra faget automasjon treffer også godt i hverdagen i bedriften.  Det er rundt 9 årsverk i produksjon og administrasjon, og Covid-19 situasjonen merkes også her.  Det er innført smitteverntiltak, men bedriften opplever at omsetningen ikke er påvirket negativt – snarere tvert i mot!  En større utfordring for bedriften er kanskje vegforbindelsen mellom Lyngseidet og Furuflaten.  Mange av de ansatte blir ved stengning av tunell eller vei uten mulighet for å komme seg på jobb.

Industrimekanikerfaget - et svært allsidig fag som er i utvikling

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industrimekaniker

Industrimekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen tilvirking, montering, vedlikehold og reparasjon i landbasert industri, offshorevirksomhet og skipsverft. Industrien er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering. Faget skal bidra til stabil og optimal drift av industritekniske maskiner og utstyr.

Opplæringen skal bidra til å gi lærlingen allsidig kompetanse i tilvirking og montering av mekaniske elementer og vedlikehold og reparasjon av maskiner og utstyr. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlinger med evne til omstilling og helhetlig forståelse for mekaniske prosesser. Opplæringen skal fremme forståelse for mekanisk oppbygging, regulering og styring.

Opplæringen skal legge til rette for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av arbeid. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid, samarbeid med andre faggrupper og faglig utvikling. Opplæringen skal legges til rette for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Bedriftens organisering og kvalitets-, informasjons- og beslutningssystem skal inngå i opplæringen.

Forrige

Tømrerfirma skaper utvikling for bedrift og folk

Valgets kval – hva skal man søke på?

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???