fbpx
,

Vidar Bjørn på Haplast jobbet seg til fagbrev i Industrimekanikerfaget

Vidar sin vei til fagbrev er samtidig en historiefortelling om samfunnsutvikling

Vidar Bjørn er nå 53 år, og har ikke vært spesielt glad i skolebenken.  Han stortrivdes når han på sommerene allerede fra 12-års alderen fikk komme seg ut på sommerjobb.  Det ble jo noen kroner i lomma av det, men mest av alt så var det en god følelse av å være med på ordentlig jobb.  Det var nemlig ikke skolebøker og teori – men han fikk bidra i arbeidslivet.  På grunn av en skolestreik kunne han avslutte ungdomsskolen litt tidlig, og da bar det rett avgårde til Finnmark på jobb. 16-års-dagen feiret han oppe i Mehamn, der han var på jobb.  På den tiden holdt han mest på med muring og flislegging.  Årene gikk, og han reiste rundt på flere anlegg i både Troms og Finnmark, før det bar inn i militæret rundt 1990.  Vidar er en trivelig kar, og ble godt likt – så jobb var det nok av.  Han lærte seg mye underveis på de forskjellige jobbene, og i perioden etter militæret så ble det mye bygg og anlegg – blant annet var han med på utbygginger på fortet i Årøybukt, men også på Senja.  

Vidar Ove Bjørn sitt yrkesliv og reise til et fagbrevsdiplom er også en fortelling om hvordan arbeidslivet har endret seg
Vidar er glad og fornøyd etter å ha bestått fagprøven

Så ble det kanskje nok med reising på anlegg for Vidar jobbet for ROSS på Lyngseidet i ca. 9 år, og for Tøllefsen båt i 7-8 år.  Jobben på verkstedet hos Ross fikk han fordi han var med på å skulle tette taket i bedriftens bygg, og endte med å få jobb på verkstedet.  Tøllefsen Båtbyggeri produserte i sin tid hundrevis av modellen «Fjordfangst», som den dag i dag kan ses rundt om i fjordene.  Her fikk Vidar jobbet med sveising, platearbeid og installasjoner. Etter at raset tok båtbyggeriet, så ble det flyttet til Tromsø – og da fikk Vidar seg jobb på Haplast hvor han først jobbet i produksjonen, men arbeider nå i verksted-avdelingen.  Hans egenskaper og kompetanse blir satt stor pris på av kolleger, men da Vidar fikk vite om ordningen «Fagbrev på jobb» så tenkte han at det hadde vært fint med en formalisering av den kompetansen han hadde fått gjennom livet.  Penger betyr også noe, så fagbrevstillegget i lønna spiller også en rolle.

Vidar startet opp fagbrevsløpet i 2023, og har på et år tatt tverrfaglig eksamen og tok selve fagprøven nå i mars 2024.  I fagbrevsløpet så var det aldri tvil om at Vidar kunne arbeidet sitt, men tverrfaglig eksamen kan ofte være bøygen for voksne folk.  I oppfølgingen i forkant var det derfor stort fokus på regler, forskrifter og dette med å kunne vise forståelse gjennom å bruke godkjente kilder.  I etterkant forteller Vidar at det gikk ganske så greit, og på fagprøven var nok Vidar helt på hjemmebane.  Han forteller om at prøvenemda som kom ut hadde god erfaring fra faget, og det derfor ikke ble så «spent» stemning som på den tverrfaglige eksamenen.   Når vi spør om hva han faktisk har lært i denne prosessen, så sier Vidar at selv om han kunne mye fra før – så har han nå blitt mye mer bevisst prosessene i bedriften, og på lover, regler og forskrifter. Vidar Ove Bjørn takker oss for god oppfølging, og som opplæringskontor så er vi både glade og stolte av det denne mannen har prestert.  Vi gratulerer både han, fagansvarlig Sten-Tore Nilsen og bedriften Haplast med et godt gjennomført læreløp!

Haplast er avhengig av mennesker med kompetanse for å kunne ha god leveringspresisjon til krevende kunder

Bedrifter er naturligvis helt avhengige av menneskene som bidrar med kompetanse og arbeid for virksomheten.  Haplast ble opprinnelig etablert på tidlig 60-tall og produserer i dag produkter basert på PE-plastgranulat, primært til bruk innen vann og avløp, vei og bane, ventilasjon og havbruk.  Hovedproduktene er ekstruderte trykkrør, viklede profilrør, vannkummer og tanker.  Bedriften er godkjent lærebedrift i Plastfaget, Produksjonsteknikk og Industrimekanikerfaget.  Haplast har kunder i det nordiske markedet, og det stilles strenge krav til kvalitet og leveringspresisjon i markedet.  Derfor er det viktig at bedriften har fokuserte og kompetente ansatte, og det er krav til både dokumentasjon av kompetanse og dokumentasjon av interne prosesser.

Sten-Tore Nilsen er fagansvarlig i både produksjonsteknikk og i industrimekanikerfaget.  Han har selv fagbrev, og har mange års erfaring i bedriften

Fagansvarlig Sten-Tore Nilsen var aldri i tvil om at Vidar skulle bestå!

Sten-Tore var aldri i tvil om Vidar sin kompetanse, men han var som andre voksne litt i tvil om den tverrfaglige eksamenen.  Den tas som heldagsprøve på videregående skole, og er ren teori.  Han har jobbet sammen med Vidar i flere år, og slik handlet fagbrevsløpet mer om en godkjenning fra det offisielle Norge på Vidars kompetanse.  Det er også viktig for bedriften at man kan synliggjøre at man har ansatte med fagkompetanse, forteller han.  Det forteller noe om nivået på bedriften, om utviklingen av industrien – og ikke minst er det viktig for å bli godkjent leverandør/under-leverandør i markeder hvor aktørene blir mer og mer opptatt av dokumentert kompetanse.  For å bli godkjent fagansvarlig har Sten-Tore tatt to kurs for fagansvarlige arrangert av fylket i samarbeid med KARRI.  I disse dager har verksted-avdelingen på Haplast startet opp en ny kandidat i Industrimekaniker-faget.  Denne gang er den en kar som er i den andre delen av alders-skalaen fra Vidar, og derfor blir naturligvis oppfølgings-løpet en annen.  Introduksjonsfasen blir viktig, og vi må jobbe målrettet med både introduksjon til arbeidskultur og HMS i denne fasen.  Arbeidslivets spilleregler er viktige, men vi skal også snakke om de uskrevne spillereglene i arbeidslivet; avslutter Sten-Tore Nilsen med.

Industrimekaniker

Arkivfoto (Opplæringskontoret Nord) - vedkommende på bildet er ikke relatert til artikkelen over

Kjerneelementer i faget:

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
Kjerneelementet helse, miljø, sikkerhet og kvalitet handler om helse, miljø og sikkerhet i produksjonsprosessene. Det handler om riktig bruk av verneutstyr og å kunne ta ansvar for egen og andres sikkerhet ved bruk av kjemikalier og giftige stoffer. Videre handler det om å ta i bruk standarder og spesifikasjoner. Kjerneelementet handler også om å planlegge, gjennomføre og foreta risikovurderinger i arbeidet. Videre handler det om å imøtekomme kundens krav og forventinger til leveranser av produkter og tjenester.

 

Kreativ teknologi

Kjerneelementet kreativ teknologi handler om mekanikk og tilgjengelig teknologi. Kjerneelementet handler også om å bruke manuelle, automatiske og digitale verktøy for produksjon, testing, tilstandskontroll og vedlikehold. Videre handler det om å kunne bidra til utvikling av produkter og metoder.

Produksjon og dokumentasjon
Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handler om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av arbeidsoppdrag. Kjerneelementet handler også om å bruke tegninger, maskiner, verktøy og teknikker i arbeidet. Videre handler det om forbedring og utvikling av kvalitet og effektivitet i produksjonen.

Se hele læreplanen i faget på UDIR

Forrige

Veidrift Nord blir godkjent lærebedrift i anleggsmaskinførerfaget

Poteten Øyvind tok fagbrev i logistikk hos NOFI

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???