fbpx

Årsmøte Opplæringskontoret Nord 2023

Det innkalles til årsmøte i Opplæringskontoret Nord. Kontoret er eid av medlemsbedriftene, og årsmøtet er høyeste beslutningsorgan for kontoret. Saksliste og saksdokumenter lastes opp fortløpende i denne artikkelen og publiseres under fanen «Formalia». Årsmøtet er bestemt avholdt den 17. april 2023 kl. 16:00 i Nordreisa.

Årsmøte Opplæringskontoret Nord 2022

Det innkalles til årsmøte i Opplæringskontoret Nord. Kontoret er eid av medlemsbedriftene, og årsmøtet er høyeste beslutningsorgan for kontoret. Saksliste og saksdokumenter lastes opp fortløpende i denne artikkelen og publiseres under fanen «Formalia». Årsmøtet er bestemt avholdt den 3. mai 2022 kl. 16:00 i Nordreisa.