fbpx
,

Årsmøte Opplæringskontoret Nord 2023

Innkalling og saksliste

Saksdokumenter for årsmøtet lastes opp fortløpende 

Årsberetning 2022

Lastes opp når ferdigstilt

Årsregnskap 2022 med noter

Lastes opp når ferdigstilt

Revisorberetning 2022

Lastes opp når ferdigstilt

Styrehonorar, møtegodtgjørelse og medlemskontingent

Lastes opp når ferdigstilt

Valgkomitèens innstilling

Vedtekter for Opplæringskontoret Nord

Protokoll fra årsmøtet avholdt 27. april 2023

Lastes opp når årsmøtet har vært avholdt

Om Opplæringskontoret Nord
Forrige

Det preppes for alternative rekrutteringsmåter

God Påske!

Neste