fbpx

Det preppes for alternative rekrutteringsmåter

Hva er prepp?

Prepp er et tilrettelagt opplæringstilbud for voksne innvandrere, med ekstra innsats på norsk
innlæring/yrkesnorsk. I Prepp-året tar deltakerne fellesfagene på videregående nivå og
yrkesfaglig fordypning vg1. Det er en vekslingsmodell med 3 dager skole og 2 dager praksis hver uke.
Etter Prepp-året skal deltaker være klar til å starte på Rekrutteringsutdanning kokk, industri
eller Menn i helse. Deretter er det ca. 1,5 års læretid. Total opplæringstid er ca. 3,5 år

Prepp gjennomføres i tett samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune, NAV, opplæringskontor og KS.  

Målgruppen er i første rekke voksne innvandrere som ønsker å bli bedre i norsk.  Erfaringene så langt fra prosjektet viser at deltakerne har hatt høy arbeidsmoral, er godt motivert og har masse akkumulert livskompetanse.

Hovedmålene med prosjektet er:

  1. Rekruttere arbeidskraft etter arbeid- og næringslivets behov i Nord-Norge
  2. Tilrettelegge fag- og yrkesopplæringen til voksne innvandrere for å sikre kvalifisert arbeidskraft og varig bosetting i kommuner i Nord-Norge
Illustrasjonsfoto - Foto Opplæringskontoret Nord

Tett oppfølging lokalt er nøkkelen til suksess. I Prepp er koblingene mellom skole, bedrift og NAV korte og kjappe. Det gjør det enklere å følge opp hver enkelt deltaker. Det er egne koordinatorer som har ansvaret for å holde tråden i samarbeidet mellom partene. I prosjektet ønsker man å poengtere at bedrifter eller praksissteder ikke står alene med ansvaret for deltaker.

Erfaringene fra pilot-prosjektet viser at en klarte på kort tid å rekruttere 15 deltakere til kokk, og 12 til helsefagarbeider.
Deltakere ble rekruttert gjennom Nav, kampanjer i sosiale medier, fylkeskommunens egne lister
og gjennom bedrifter. Tilbakemeldinger fra bedriftene er svært gode! Mange har fått tilbud om
deltidsjobb i løpet av første halvår. Ingen deltakere har sluttet etter oppstarten i august.

PREPP skal videreføres og utvikles - og prosjektet ønsker nå å treffe flere bedrifter for å informere om mulighetene

Det inviteres derfor til informasjonsmøte på The Edge, Torsdag 23. mars kl. 09:00-11:30.  Prosjektet dekker nå helse, kokk og industrifag – og man ønsker å invitere aktuelle bedrifter innen disse fagområdene!

Møtet er helt uforpliktende, og der vil interesserte bedrifter få høre mer fra nåværende arbeidsgivere og kandidater – og om hvilken verdi som dette samarbeidet har for disse.  

Demografiutviklingen er nådeløs, og det er derfor viktig at bedrifter tenker alternativt i forhold til rekruttering framover.  Opplæringskontoret Nord oppfordrer derfor til at lærebedrifter i aktuelle fag møter opp og får sett dette mulighetsbildet!

Forrige

Fagbrev i logistikk gir godt grunnlag for høyere utdanning

Årsmøte Opplæringskontoret Nord 2023

Neste