fbpx
,

Fagbrev i logistikk gir godt grunnlag for høyere utdanning

Fagbrev i logistikkfaget gir jobb og gode muligheter for å utvikle seg videre

Logistikk stammer fra det greske ordet Logistikos, og betyr noe sånt som evnen til å kalkulere og resonnere.  Militæret har i sin tid vært stor pådriver innen faget, og man sier ofte at den som har den beste logistikken vinner krigen.  I moderne tid så er det bilindustrien og flyindustrien som har vært sterke krefter i utviklingen av faget, men vi ser også at logistikk har virkelig påvirket bransjer som eksempelvis dagligvarebransjen her til lands.  

Logistikk deles vanligvis opp i tre nivåer; det Operative, det Taktiske og det Strategiske.  Fagbrev i logistikkfaget sorterer under det operative nivået.  Transport og lager står sentralt i faget, men dette faget handler om så mye mer enn det.  Vi sier gjerne at faget handler om flyt, hvor fysisk vareflyt ofte blir framhevet.  Likevel er det minst en like viktig flyt knyttet til faget, nemlig informasjonsflyt.  Disse to flytene påvirker en svært viktig tredje flyt, nemlig kapitalflyt – noe som kan slå dramatisk ut for bedriftene.

Militæret har over lang tid brukt logistikk som "konkurransekraft". Den med den beste logistikken hadde fortrinn i krig!
Logistikkfaget favner vidt

Logistikk som begrep dukker stadig opp i mange sammenhenger.  Dette skyldes at fagområdet utgjør mye for bedriftene.  Dersom man inkluderer innkjøp i logistikk, så utgjør ofte logistikk-kostnadene rundt 60-80% av kostnadene for svært mange produksjonsbedrifter.  Samtidig ser man at de tre flytene går igjen i svært mange bransjer og bedrifter.  Tenk bare på forflytning av mennesker, av tjeneste-leveranser, av informasjon – i sum ser vi at logistikk er et begrep som berører svært mye av det virksomheter og bedrifter holder på med i det daglige.

Vi er godkjent opplæringskontor i Logistikkfaget, og har nå rullet ut faget hos flere av våre lærebedrifter.  Felles for våre lærebedrifter i logistikkfaget er at de er produksjonsbedrifter, men samtidig har bedriftsledelsen ved disse bedriftene sett hvor viktig logistikk er for virksomhetene.

Vi jobber aktivt med synliggjøring av yrkesfag, og samtidig ønsker vi å vise hvilke muligheter man har for videreutvikling på jobb gjennom yrkesfagene.  Derfor løfter vi blikket denne gangen for å se på hva logistikkfaget kan gi av muligheter for videre utdanning.

Hvordan kan man beskrive teori i forhold til praksis?

Logistikk er et stort og omfattende fagområde, og berører mye.  Hvis man skal i tillegg til det operative løfter blikket på taktisk og strategisk nivå, så er det en fordel å bruke praktiske eksempler.

Vi har derfor valgt å lage en video for å illustrere hvordan logistikk kan brukes på slike nivåer – og da valgte vi faktisk å dra til en svært liten og tradisjonstro bedrift på landsbygda.  Kåfjorddalen Ullkarderi har på mange vis vært med på å påvirke sine omgivelser sine starten på 50-tallet.  Dagens bedrift eies av barnebarn til en av gründerne, og har utviklet bedriften under det nye navnet Løvli Naturull.  I tillegg til tradisjonell karding, så leverer bedriften også personkundeprodukter via egen nettbutikk.

Når man ser det store i det små

Emballasje kan gi store utslag i hverdagen, og kraftfor leveres nå mest i bulk - enten på tankbil eller i bigbags.

Felleskjøpet er en meget stor aktør, og har i over 100 år operert med tett tilknytning til landbruket. Bildet viser kontrasten til historien om kraftforsekkene hos ullkarderiet, nå leveres nemlig en stor del av kraftforet i bulk, enten i bigbags eller på tank.

Vi kunne nylig lese i en artikkel om at Felleskjøpet flytter kraftforproduksjonen fra Bergneset i Troms til Steinkjer i Trøndelag. I artikkelen står det bl.a. «I styremøtet torsdag 16. februar vedtok konsernstyret i Felleskjøpet Agri ny produksjons- og distribusjonsmodell for kraftfôr i Midt- og Nord-Norge. Dagens produksjon på Bergneset flyttes til Steinkjer. Samtidig etableres det nye distribusjonsanlegg for storsekk i både Harstad, Smalfjord og på Bergneset. Ved disse anleggene leveres kraftfôret i storsekk med skipsfrakt, før det overføres fra storsekk til bulkbil, som igjen frakter det ut til kundene.»

Transport er ofte en byttekostnad, og denne beslutningen har helt klart tatt inn over seg en rekke analyser – som transportkostnad, tyngdepunktsanalyser, ledetid, leveringspresisjon, produksjonskapasiteter – altså en rekke beslutninger tatt med utgangspunkt i logistikk på taktisk og strategisk nivå.  Det illustrerer hvilket nivå man kan utdanne seg til med utgangspunkt i fagbrev i logistikk.

Hvordan henger fagbrev i logistikk sammen med taktisk og strategisk bruk av logistikk?

Logistikkområdet er stort og omfattende. Her har vi tatt tavla i bruk for å vise litt mer sammenheng mellom de ulike nivåene
Forrige

Skjervøy-jente valgte utdanning med bulder og brak

Det preppes for alternative rekrutteringsmåter

Neste