fbpx
,

Skjervøy-jente valgte utdanning med bulder og brak

Utdanningen "Fjell- og bergverksfag" ga drømmejobben!

En fjell- og bergverksarbeider jobber med bergsprengning, fjellsikring og produksjon av pukk og grus i forbindelse med bygging av veier, tunneler og grunnarbeider for bygninger.  Fjell og bergverksarbeideren produserer også pukk og grus som blir brukt til bygningsmaterialer innen anleggsarbeider eller til uttak av mineraler. Arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, bruk av forskjellige anleggsmaskiner og dokumentasjon av arbeidet.

Marte Solberg (22) startet opp sitt utdanningsløp på videregående innen helse- og omsorg, men følte at denne fagretningen ikke helt stemte for henne.  Likevel føler hun at det hun lærte det året er nyttig også i hennes jobb – f.eks det med å kommunisere godt med andre!  Året etter begynte hun på TIF ved Nord-Troms v.g.s., og har ikke sett seg tilbake siden!

Marte Solberg besto fagprøven med Meget Godt! Her er hun på jobb i sentrum Nord, Tromsø, for det skal sprenges grøft for ny vannledning i forbindelse med nybygget som settes opp der.
Det er ingen ulempe å være jente i bygg- og anleggsfag; sier Marte Solberg. Det handler om å jobbe strukturert, planlegge godt, samarbeide med andre på byggeplass - og ikke minst så må man holde fokus og være bevisst sitt ansvar.

Etter TIF, så tok hun Anleggsteknikk ved Ole Vig v.g.s i Trøndelag.  Hun skryter av yrkesfaglærerne, både i Nord-Troms og i Trøndelag fordi de så potensiale i eleven, men var også inspiratorer til hennes valg.  Jeg møtte mange engasjerte lærere på min vei, og det er liten tvil om dette ga meg god støtte i mitt retningsvalg.

Det å være jente i et mannsdominerende miljø, både på skole og senere i lære og jobb, har gått godt.  Både med-elever, lærere og nå kollegaer har vært inkluderende og jeg har i grunnen svært mange positive opplevelser i arbeidsmiljøet.  Viktige egenskaper i yrket er å være flink til å planlegge, jobbe strukturert og kunne veksle mellom å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre.  Vi møter mange andre  som maskinførere, anleggsledere, stikkere osv. ute på anlegg, og derfor er det en stor fordel å like samarbeid.

I læreløpet så fikk jeg god hjelp og støtte av både fagansvarlig og kolleger i lærebedriften Myrvoll Maskin AS.  I bedriften er vi jo et lite team som reiser rundt, men samtidig så kan det være at vi jobber på større anlegg hvor det er mange folk.  I det hele tatt så bør man nok være glad i å farte rundt.  I denne jobben er jo også sikkerhet svært viktig.  Det er viktig å forholde seg til HMS og Sikker jobb analyse (SJA) er en del av arbeidshverdagen.  Og i forbindelse med sprengningsarbeid så er det ofte krevende at det kan komme mange som har lyst til å se på.  Akkurat i dag er vi ute på et anlegg midt i et byområde, med både skole og barnehage i nærheten.  På grunn av sikkerhet må man derfor være bevisst sitt ansvar, og kunne opptre med myndighet ute på jobb.  Det kan jo også være dager med ruskevær, men det glemmes fort når sola stikker fram igjen; ler hun.  Hun liker at yrket gir henne nye utfordringer og at hverdagene er fylt opp med både fart og opplevelser.  Bergsprenger er et fint yrke, og jeg gleder meg faktisk til hver Mandag for å komme på jobb!  Det er også stas når man drar forbi et bygg eller tunell og vet at man har vært med til å bidra til å bygge noe som er nyttig for andre; sier hun.  

Hun besto fagprøven meget godt, og nå har hun også tatt Bergsprengersertifikat.  Da kan hun smykke seg med tittelen bergsprenger, og hun har derfor muligheten til å få ytterligere høyere kompetanse i faget dersom hun ønsker det.  Utdanningen kvalifiserer også til å gå den såkalte Y-veien, altså ta enten universitets- eller ingeniørutdanning.  Arbeidet tar meg til mange plasser, og jeg treffer mange forskjellige folk rundt om.  Ofte jobber vi lange dager, men har da gjerne langhelg fri – eller så kan det være at vi inngår i turnusordninger.  Man lærer seg stadig mer, og steg etter steg så bygger man erfaring som kommer til nytte i arbeidshverdagen.  Alt i alt er jeg veldig fornøyd med både yrkesvalg og lærebedrift; avslutter Marte med før hun må ile videre på sitt oppdrag. Vi gratulerer Marte med fagbrev og med fast jobb – og ønsker henne lykke til videre!

Fjell- og bergverksfaget - et fag i endring

Du lærer om utvinning mineralske råstoffer og andre naturressurser, og om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fjell- og bergverksarbeider. Fjell- og bergverksfaget handler om å legge til rette for å endre og skape ny infrastruktur under og over jord. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å bruke maskiner, sprengstoff og utstyr i grunnarbeid, mineraluttak og sikring av fjell. Det handler også om å sikre arbeidssituasjoner for å hindre personskader og skader på materiell og miljø, og å ta vare på det estetiske uttrykket i landskapet. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan legge til rette for en bærekraftig infrastruktur som hindrer miljøskader og medvirker til å ta vare på naturressurser.  

Normalløpet er første år bygg- og anleggsteknikk, så anleggsteknikk andre året – før du går ut i lære.  Det er også mulig å gå første året TIF, for så å gå et kryssløp med anleggsteknikk før læretiden tar til.  Etter at nye læreplaner nå har blitt tatt i bruk så har du tre ulike fordypningsområder du kan velge, enten fjellsikring, knuseverk eller bergsprengning.  Les mer om faget på UDIR sine hjemmesider

3 kommentarer om “Skjervøy-jente valgte utdanning med bulder og brak”

Det er stengt for kommentarer.

Forrige

Åsheim Maskin flyttet til Andslimoen

Fagbrev i logistikk gir godt grunnlag for høyere utdanning

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???