fbpx
,

Åsheim Maskin flyttet til Andslimoen

Åsheim Maskin er godkjent lærebedrift i motorsykkelfaget

Åsheim Maskin har i en årrekke solgt snøscootere, ATV’er, UTV’er, sleder, tilhengere, klær og utstyr til både personkunder og proffkunder.  De har eget verksted som har fulgt opp service og reparasjoner, og bedriften har bygd seg opp et solid omdømme.  Nå har man valgt å flytte bedriften fra gårdsplassen i Øverbygd til Andslimoen – og man har fått nytt eierskap i bedriften. Vi har besøkt gjengen for å høre nytt.  Verksmester Emil Søreng er godt fornøyd med å få rigge til verkstedet i nye lokaler, og forteller at mannskapet var på plass allerede i romjula for å forberede flyttingen.  Med på lasset var både gamle og nye lærlinger, og mye av verktøy og utstyr ble også med.  Likevel blir det også noe nytt verktøy og utstyr som også skal på plass – og alt i alt er Emil godt fornøyd med tingenes tilstand.

Verksmester Emil Søreng er fornøyd med tingenes tilstand

Emil Søreng har selv fagbrev i motorsykkelfaget, og har vært med å føre en lærling til fagbrev – og startet i høst opp en ny lærling.  Miljøet i bedriften består av en god blanding av godt voksne, men mange unge folk – og latter og godt humør er det nok av.  Vi merker allerede at den nye lokasjonen bringer inn nye kunder, og vi er optimistiske med tanke på framtiden; sier han.  Andslimoen har tiltrukket seg en rekke bedrifter og de siste årene har det også blitt flere utbygginger.  Noen av bedriftene utfyller også hverandre, og gjør nok at både gamle og nye kunder vil finne veien til Åsheim Maskin framover. Selv fikk Emil lengere vei til jobb, men det er flere av kollegene som fikk kortere vei – så det går på et vis opp i opp.

Samlokasjon og nye salgslokaler

Det er ikke bare verksted som har blitt endret, men salgsarealet har også blir et helt annet!  Nå har salgsapparatet hos bedriften fått rundt 700 m² til å boltre seg på av salgsflate, og det er liten tvil om at man nå har fått seg mange nye muligheter for vekst og utvikling.  E6 går like forbi, og Åsheim Maskin er i samme bygg som Biltech AS.  På andre siden av E6 ligger Lians Caravan, og det er en rekke andre bedrifter lokalisert i umiddelbar nærhet.  Det planlegges en markering av flyttingen til Andslimoen i forbindelse med Målselvs vinterfestival «FROST» i uke 6, så da er det bare å sette i gang å planlegge tur til Andslimoen!

Marco går i lære hos Åsheim Maskin i motorsykkelfaget

Marco Nesvold går i lære i Motorsykkelfaget

Det er nesten sånn at vi mistenker at Åsheim Maskin har tatt inn en Polaris med tanke på vårt opplæringskontor!  Lærlingen Marco tar oss nemlig med til denne scooteren som har farger som matcher vår logo – vi må nesten sjekke våre budsjetter.  

Marco startet opp i lære nå i høst, og har etter flyttingen bare et kvarter å kjøre til jobben.  Han hadde tidligere hatt utplasseringer ved bedriften, og når han skulle søke læreplass var han ikke i tvil om hvor han skulle søke.  I utgangspunktet så hadde jeg ikke tenkt motorsykkelfaget, men ble inspirert av kamerater og av bedriften til å se på dette faget.  Han forteller om et ungdommelig miljø på jobb, at han blir sett og får lært mye.

Et godt verksted for å understøtte bedriften med både montering, service & vedlikehold og reparasjoner er nøkkelen til å få godt og troverdig omdømme både i personkundemarkedet og i proffmarkedet.  Produktene skal ut i til dels krevende natur, og vil bli satt på prøve.  Derfor må de verkstedansatte ha god kompetanse, og være trygg på at det de gjør skal holde.  De butikkansatte er ofte innom og diskuterer ulike løsninger for kundene, noe som sikrer at bedriften kan levere treffsikkert produkter tilpasset den enkelte kunde.  Marco har nylig startet i lære, men er flink til å jobbe strukturert – og vi er svært glade for at han bruker våre teknologiske plattformer til å dokumentere sin læring.  Vi gleder oss til å følge opp denne ungdommen på hans ferd til fagbrev!

Systematisk satsing på fagkompetanse og rekruttering gir resultat

Husker dere Trygve?  Han ble ferdig med sin læretid tidlig i 2022, og avsluttet naturligvis læretiden med å bestå fagprøven.  Ikke bare har han gjennomført sin utdanning, men han gikk rett over i fast stilling i bedriften.

Nå er han en permanent del av staben som utgjør bedriften Åsheim Maskin!  Lærlingeordningen gjør jo at bedriften er med på å forme lærlingen, men samtidig gir det både lærling og bedrift mulighetene til å bli bedre kjent med hverandre.  Og hvis matchen er god, så blir det ofte jobb i lærebedriften som et resultat av en godt gjennomført læretid.  

Vi nytter høvet til å gratulere Trygve med fagbrev, og ønsker han lykke til videre!  

Trygve Aasland besto fagprøven i 2022 og er nå fast ansatt

Motorsykkelfaget

Vg3 motorsykkelfaget handler om reparasjon og vedlikehold av motorsykler, ATV, trehjulsmotorsykkel, motorsykkel med sidevogn og snøscooter. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler teknologisk og mekanisk kompetanse i å utbedre, reparere og vedlikeholde rekreasjons- og arbeidskjøretøy. Videre skal faget bidra til at samfunnet har en motorsykkelpark som er trygg. Faget skal bidra til at arbeidslivet har motorsykkelmekanikere som har kompetanse og motivasjon til å være oppdatert på et fagfelt i kontinuerlig utvikling med stadig nye produkter.

Sjekk ut hele læreplanen på UDIR

Forrige

Ungdommen viser vei til distriktene!

Skjervøy-jente valgte utdanning med bulder og brak

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???