fbpx
,

I Manndalen Maskin er man målrettet på rekruttering

Manndalen Maskin har hovedkontor på Løkvoll i Manndalen og leverer tjenester over hele landsdelen

Manndalen er en kjent bygd i Nord-Troms, og bygda har vært kjent gjennom tidene som en landbruksbygd og en kulturbygd.  Manndalen Maskin har kanskje lært noe fra nettopp landbruket, fordi i denne bedriften så sår man med tanke på å høste senere.  Og i tillegg så satser man på at de ansatte skal ha det godt og trivelig på jobb, og har derfor investert i et nytt driftsbygg på industriområdet i Løkvoll.

Manndalen Maskin ble etablert 01.01.2006 og var eid og drevet av Jarle og Inger-Lise Pedersen. Firmaet ble overtatt etter A-ring Ansgar Hansen. Ved overtakelse var firmaet allerede veletablert i markedet. 01.01.2012 gikk firmaet over til aksjeselskap, Manndalen Maskin AS. 

Jarle Pedersen er daglig leder og er tydelig på at bedriften skal være en god bedrift for de ansatte å jobbe i!

Daglig leder Jarle Pedersen
Et av målene i læreplanen er å utføre vedlikehold og enkle reparasjoner etter vedlikeholdsmanual. Dette gjøres enkelt i verkstedhallen i bedriftens splitter nye driftsbygg i Manndalen. Her finner man gode og lyse arbeidsforhold.

Etter at bedriften ble et aksjeselskap så endret oppdragene seg.  Fra å være lokalt orientert, så beveget man seg nå mer og mer inn i anbudsmarkedet.  Akkurat i dag så er det flere oppdrag lokalt, men man arbeider også i et større anbud i Nordland.  Det betyr at ansatte og lærling må være villige til å reise rundt i hele Nord-Norge for å levere sine tjenester.

Manndalen Maskin AS har sentral godkjenning, er tariffbedrift, miljøfyrtårn sertifisert og medlem av MEF organisasjon. Maskinparken består av 10 gravemaskiner fra 3-45 tonn, 2 hjulgravemaskiner, hjullaster, veghøvel, borerigg, vals, 2 lastebiler, 1 semi med maskinslep og diverse utstyr. Firmaet har variert arbeid sommer- og vinterhalvårene og har i tillegg snørydding og vintervedlikehold av veier i vinterhalvåret.

Bedriften har arbeidet godt med rekrutteringsarbeidet sitt.  Selv om man er et aksjeselskap, så er det mange som er i slekt med hverandre – så selskapet er på mange måter en familiebedrift.  Det er flere far og sønn konstellasjoner i arbeid hos bedriften, noe som vitner om godt arbeidsmiljø og gode betingelser for de ansatte.  Det er per dato rundt 16 årsverk knyttet til bedriften, og man er godkjent lærebedrift i Anleggsmaskinførerfaget og i Yrkessjåførfaget. Bedriften omsetter for rundt 25 mill. kr årlig. Bedriften har god likviditetsgrad, tilfredsstillende lønnsomhet og meget god soliditet.  

 

Da vi besøkte bedriften så ble vi overrasket over hvor mange ungdommer som var og jobbet der.  Det viste seg at det var mange som var utplassert i bedriften fra ulike skoler.  Det var utplasserte elever fra Manndalen skole , Kirkenes videregående skole , Bardufoss videregående skole , Ishavsbyen videregående skole , og fra Nord-Troms videregående skole.  Dette er viktig for både elever og bedrift.  Gjennom utplassering så får elevene vist seg fram for bedriften, og de får en smak på hva det yrket som de utdanner seg til kan innebære.  Bedriften på sin side får sett og møtt elevene, blir bedre kjent med dem – men får dermed også en gylden anledning til å vise seg fram for framtidige fagfolk.  Opplæringskontoret Nord  tror nettopp denne villigheten til å bruke tid på ungdommen er en kritisk faktor når man arbeider med rekruttering inn til bransjer, til fag og til bedrift.

Manndalen Maskin har egen hjemmeside og er også å treffe på Facebook.  

Å lære er en prosess hvor det man erfarer skaper læring og muligheter

Jonas Nesset Isaksen er en trivelig ungdom som mer enn gjerne stiller opp for å fortelle om sin vei mot fagbrev.

Han er født og oppvokst i Manndalen, og hadde en trivelig oppvekst med litt fotballspilling og motorcross.  Etter å ha blitt ferdig med ungdomsskolen i Manndalen, så begynte han på elektrofag i Nordkjosbotn.  Han fant fort ut at dette ikke var faget for han, men valgte å fullføre første året.  Deretter gikk han kjøretøy på andre året på Ishavsbyen videregående.  Han var da utplassert i Manndalen Maskin.  Bedriften ser at denne fagkombinasjonen var interessant for dem, og passet godt inn i deres drift.  I samråd med bedriften har derfor Jonas startet et løp som leder til fagbrev i anleggsmaskinførerfaget.  Siden han ikke har «rett» inngang fra videregående skole i forhold til anleggsmaskinførerfaget, så har han måttet ta ekstra kurs – og i tillegg er kravet at han må gå opp til skriftlig tverrfaglig eksamen før han meldes opp til fagprøve.

Jonas Nesset Isaksen sikter mot fagbrev i Anleggsmaskinførerfaget

Jonas har lavt fravær og møter i tide – noe som vitner om høy motivasjon.  Derfor startet han i bedriften som hjelpearbeider, men etter en tid så ønsker både han og bedrift å ta steget videre mot fagbrev.  Både fagansvarlig i bedriften og opplæringskontoret har derfor stor tro på at lærlingen vil klare både tverrfaglig eksamen og fagprøven innen læretiden sin.

 

Anleggsmaskinførerfaget

En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr. Anleggsmaskinførerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av landets infrastruktur. Anleggsmaskinføreren arbeider ofte i vanskelig terreng og områder og kan gjøre store inngrep i natur og miljø. Faget skal derfor bidra til å gi anleggsmaskinførere en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Opplæringen skal utvikle evnen til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og samfunnets prioriteringer. Videre skal opplæringen utvikle evnen til å ta i bruk nye maskiner og metoder og nytt utstyr, håndtere og vedlikeholde maskinene på en forsvarlig måte og utvikle evnen til å ta vare på egen og andres sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygge- og anleggsplasser. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev
Forrige

Byggdrifterfaget – et fag som krever fagfolk med bred kompetanse

Gnistrende framtid for Industriteknologi ved Ishavsbyen videregående skole!

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???