fbpx

Byggdrifterfaget – et fag som krever fagfolk med bred kompetanse

Byggdrifteren ivaretar store verdier for samfunn og bedrifter

Samfunnet investerer store verdier i bygg!  I dagens samfunn er bygningene så sammensatte og med så mange integrerte systemer, at det kreves fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet.

Tradisjonelt har vaktmestere hatt ansvaret for drift og vedlikehold av bygninger og tilliggende uteområder.  Gjennom kjennskap til byggets installasjoner har vaktmesteren vært en nøkkelperson for byggets eiere og brukere.  Vaktmesteryrket har ikke hatt krav til formell kompetanse, men har bygget på kunnskap og erfaring fra andre fag.  Derfor er det mange i dag som arbeider som vaktmester som har svært ulike erfaringsbakgrunner.

Illustrasjonsbilde - byggdrifterfaget

Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket!  Moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger gjør byggdrifterfaget spennende og krevende.  

Hva skal opplæringen og fagløpet i byggdrifterfaget dekke av behov?

  1. å oppnår trygge bygg for næring, oppvekst, omsorg og boliger som ivaretar folkehelsen
  2. å tilfredstille byggereres behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter
  3. å oppnå optimal energibruk og miljøvennlig drift og bidra til et bærekraftig og ressursbesparende samfunn
  4. å bevare byggverkenes verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold
Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som utføres i bygget.  Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og forståelse for kundeservice og kommunikasjon med samarbeidspartnere i andre fag!

 

Forrige

Nordsjö Idé & Design Nordreisa blir lærebedrift i salgsfaget!

I Manndalen Maskin er man målrettet på rekruttering

Neste