fbpx
,

Prinsesser og Askeladder i eventyrlige Lyngen!

Cinderella Eco Production i Furuflaten utvikler seg videre og har verden som nedslagsfelt

Historien om det familieeide selskapet, Cinderella Eco Group, startet da familien Sjøvik satset på å utvikle en prototyp av det som i dag er Cinderella forbrenningstoalett i 1997. De spurte et svensk selskap om å produsere på lisens, men etter kort tid var det noen driftige Lyngs-væringer som hadde lest i Teknisk Ukeblad om at svenskene jaktet på produksjonsbedrifter som kunne produsere skallet til toalettet for dem – slik startet eventyret i Furuflaten.  I 1999 så gikk de svenske aktørene konkurs og i Lyngen så overtok man da konseptet.

I dag inngår produksjonen i Furuflaten som datterselskap til Cinderella Eco Group organisert under navnet Cinderella Eco Production. I 2012 kom det nemlig i orden en ny eierstruktur for bedriften, og med det kom det tilgang til kompetent kapital og nye ressurser. Dette har skapt ny vekst og ny utvikling for bedriften. Nå har morselskapet flere avdelinger i Norge, samt datterselskaper for salg og ettermarked i Europa og i Australia og Canada i tillegg til distributører der selskapet ikke selv er representert. Produktene fra Furuflaten når derfor ut til hele verden!

 

Andreas Stenberg er produksjonssjef og forteller om utviklingen av bedriften

At man fra en bygd i Nord-Troms kommer ut i verden med sine produkter er ikke tilfeldig.  Dette er grunnlagt i bevisst strategisk satsning, og slik har man oppnådd relasjoner som går langt utover landegrensene.  I 2018 ble konsernet spesielt invitert til å delta i Bejing, Kina, på en messe/konferanse, The Reinvented Toilet Expo in Beijing . The Bill and Melinda Gates Foundation var bidragsyter! 

SIVA-prisen 2021 går til Cinderella!

I 2021 ble Siva-prisen delt ut for sjette gang. NCE Maritime Clean Tech vant i 2016, Oslo Cancer Cluster Incubator i 2017, Brødrene Aa i 2018, Hallingplast i 2019 og Artic Bioscience AS i 2020. Vinnerne sier de har opplevd det som inspirerende å bli nominert, være med i utvelgelsesprosessen og, selvfølgelig å vinne prisen.  Prispengene har blitt benyttet til fremtidsrettede satsinger på prosjekter, nettverksutvikling og utvidelse av virksomhetene. De ovennevnte aktørene er til dels veldig forskjellig i type virksomhet, men har evnen og viljen til innovasjon felles.

Siva-prisen går i år til Cinderella Eco Group AS. Bedriften får prisen for sitt innovative arbeid med å utvikle forbrenningstoaletter drevet av strøm, propangass eller solceller. Prisen, som er på 250 000 kroner, ble delt ut av næringsminister Iselin Nybø under den digitale Siva-konferansen onsdag 19. mai 2021.  

Bilde: Cinderella Eco Group

Årets tema for Siva-prisen er «Norskprodusert». Formålet med Siva-prisen 2021 er å løfte fram bedrifter som har tatt avgjørende grep for å lykkes med industriproduksjon i Norge. Bedriften må være bærekraftig og produktene må ha et tydelig miljøavtrykk.  Opplæringskontoret Nord gratulerer med prisen!

Cinderella Eco Production skal bygge nytt produksjonslokale i Furuflaten Industripark

I Furuflaten så står utvikling av industri sentralt, og de ulike bedriftene er i hovedsak samlokalisert på industriområdet i Furuflaten.  Cinderella har per i dag sin produksjon på to ulike lokasjoner – hvorav den ene anlegget er utenfor selve Furuflaten – noen kilometer i fra industriområdet.

Nå har produksjonen økt og endret seg så mye at bedriften har behov for et helt nytt bygg – og man har igangsatt planarbeidet med å bygge et nytt anlegg som skal samle hele produksjonen for bedriften på industriområdet i Furuflaten.  Dette vil skape gode arbeidsvilkår for staben i Furuflaten, og gi ytterligere grobunn for utvikling.   Det er per i dag cirka 33 årsverk tilknyttet produksjonen i Lyngen, og produksjonssjef Andreas Stenberg sier at menneskene er den viktigste kapitalen for bedriften!.  Av disse årsverkene er det hele 9 nasjonaliteter representert og arbeidsinnvandrere utgjør ca. 45% av årsverkene.

Arbeidsinnvandring gir bedriften gode muligheter for å rekruttere inn riktig kompetanse.  Likevel kan videreflytting være en utfordring.  Bedriften er derfor med i et prosjekt som er initiert av fylket og har som mål at arbeidsinnvandrere i Troms og Finnmark skal trives så godt at de velger å bli permanente innbyggere. 

Regional næringsklynge er en teori som viser hvordan bedrifter kan dra nytte av å være lokalisert sammen med andre bedrifter i samme eller tilsvarende næringer.  I Furuflaten har man gjennom årene nyttiggjort seg klynge-organiseringen for å styrke og utvikle de ulike bedriftene i klyngen.  Dette kan styrke både innovasjonskraften hos aktørene og bidra til økt konkurranse-evne hos den enkelte bedrift.  

Bjørn-Håvard avla fagprøve med strålende resultat og har planene klare for veien videre

Dersom man skal bli Industrimontør så starter man på første året videregående på Teknologi og Indiustrifag (TIF) for så å ta andre året på Industriteknologi.  Det gjorde IKKE Bjørn-Håvard!  Han begynte sitt skoleløp med å ta Kjemi/Prosess i det som da het Breivika i Tromsø, og det gjorde han fordi han ønsket å flytte til Tromsø.  Etter å ha startet læreløpet, så fant han ut at dette passet ikke for han – så han tok en sving innom IKT-Driftsfag.  

Han hadde lyst på jobb, så da valgte han heller å jobbe i flere år – dels med salg og med lager for ulike bedrifter.  I løpet av disse årene så tok han fagbrev i Reservedelsfaget!  Så grep skjebnen inn!  Han ble samboer med en dame fra Nord-Troms, og hun ville tilbake til distriktet.  Da var det ikke annet å gjøre for lyngsværingen enn å anskaffe hus i Koppangen, og flytte.  Den første tiden var han ukependler til Tromsø, men så fikk han jobb for en bedrift som da var etablert i Furuflaten.  Etter noen år så begynte han å jobbe for Cinderella.

 

Bjørn-Håvard Skoglund avla fagprøven i fjor, og har nå fått utdelt det fysiske diplomet.

Nå er familien vel-etablert og det har nå kommet til to unger.  Bjørn-Håvard forteller om at Lyngen har svært gode oppvekstvilkår for ungene, og han berømmer både barnehage og skolen. I tillegg har man i Lyngen en rekke muligheter for å delta på aktiviteter eller bruke naturen.   Her har Lyngen kommune vært flinke med både infrastruktur slik at barnehage og skole framstår som tidsriktige og rekruttering.  

Etter 6 års arbeid for Cinderella, så har nå Bjørn-Håvard avlagt fagprøven i Industrimontørfaget med resultat Meget Godt.  Veien videre er allerede planlagt, han satser nemlig på Y-veien.  Det betyr at han har søkt seg inn på et studie for å bli Maskiningeniør. UiT Narvik har  et samlingsbasert studium hvor vi nok blir å finne en ny student til høsten!  Opplæringskontoret Nord gratulerer med fagbrev – og ønsker lykke til videre!

Odd-Arne Aslaksen er fagansvarlig i Industrimontørfaget

For at en bedrift skal være godkjent lærebedrift så må man ha en godkjent fagansvarlig.  Hos Cinderella Eco Production så er det Odd-Arne Aslaksen som er fagansvarlig i Industrimontørfaget.

Odd-Arne Aslaksen har ikke måttet gå langt fra sitt oppvekststed for å få en karriere.  Han er nemlig oppvokst i Furuflaten, og har i en årrekke arbeidet i Lyngen.  Før han kom til Cinderella så arbeidet han i 9 år på et lokalt båtbyggeri.

52-åringen stortrives på jobb og har enda en lærling under sine vinger som i disse dager forbereder seg til å ta tverrfaglig eksamen.  Dette er en lærling som er i ordningen «Fagbrev på Jobb».  Denne ordningen er en ordning der personer som er i et arbeidsforhold kan få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.  

Forutsetningen for å delta i ordningen er at kandidaten må ha fullført grunnskole, ha minst ett års allsidig praksis i faget i full stilling – og være i et arbeidsforhold i en godkjent lærebedrift.

Industrimontørfaget er rettet mot landbasert industri, offshorevirksomhet og skipsverft

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er Industrimontør.

Industrimontørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innenfor montering, testing og kontroll av komponenter og anlegg til landbasert industri, offshorevirksomhet og skipsverft. Delproduksjon foregår internt i bedriftene og hos eksterne leverandører. Faget skal bidra med kompetanse til sammenstilling og fullføring av mekaniske produkter med høye krav til kvalitet og funksjonalitet. Videre skal faget bidra til å ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i montering og bygging av maskiner og elektromekanisk utstyr og reparasjon og vedlikehold på egenmontert utstyr. Videre skal opplæringen bidra til utvikling av prosessforståelse og allsidighet innenfor det mekaniske området. Opplæringen skal også fremme en helhetlig forståelse av samspillet mellom konstruksjon, oppbygging og regulering av mekaniske produkter og bidra til at lærlingen utvikler evne til nøyaktighet og faglig utvikling.

Opplæringen skal legge til rette for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av arbeid. Videre skal opplæringen vektlegge sikkerhet ved arbeid i farlige miljøer. Opplæringen skal også legge til rette for selvstendig arbeid, samarbeid og kommunikasjon med andre yrkesgrupper. Bedriftens styrings- og kontrollsystemer og informasjons- og beslutningssystem skal inngå i opplæringen.

Forrige

Gnistrende framtid for Industriteknologi ved Ishavsbyen videregående skole!

Ledig læreplass i Kontor- og administrasjonsfaget

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???