fbpx

Ledig læreplass i Kontor- og administrasjonsfaget

Avfallsservice AS har ledig læreplass i Kontor- og Administrasjonsfaget

Stolen står klar for ny lærling som ønsker å ta fagbrev i Kontor- og administrasjonsfaget!  Avfallsservice har ledig plass for en lærling, og stiller opp med både fagansvarlige og et godt og målrettet løp fram til fagbrev.  

Fagansvarlige i lærefaget, Karl-Martin Pedersen og Mariann Vangen, ønsker nå å ta inn ny lærling i faget.  Læreplassen vil være lokalisert i det nye administrasjonsbygget, hvor det er gode fasiliteter for de ansatte.  Bedriften har egen kantine, og et moderne møterom.  

Lærlingen vil arbeide tett sammen med den øvrige administrasjonen i bedriften, og vil også delta i samspill med den øvrige driften.

Bedriften er godkjent lærebedrift i fagene Kontor- og administrasjonsfag, Gjennvinningsfag og Yrkessjåførfaget.

Mariann Vangen - Kundekonsulent husholdning og Karl-Martin Pedersen - Driftssjef - står klare for å ta i mot ny lærling

Hvordan søke læreplass hos Avfallservice?

Kontakt gjerne Avfallsservice på tlf 958 27 639 for å høre mer om læreplassen og fasilitetene.  En søknad med CV sendes til karlmartin@avfallsservice.no

Bedriften ser primært etter en kandidat som har bestått fagene fra Salg, service og sikkerhet.  En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.

Etter at søknadene er gjennomgått så vil det gjennomføres intervjurunde med de aktuelle kandidatene.  En tar sikte på oppstart av læreløpet etter ferien.

Er du interessert i å vite mer om veien til fagbrev innen Kontor- og administrasjonsfaget?

Avfallsservice er godkjent lærebedrift og medlem hos Opplæringskontoret Nord. Ta gjerne kontakt med Opplæringskontoret Nord for en uformell prat!

Hva er kontor- og administrasjonsfaget?

I forbindelse med fagfornyelse og nye læreplaner så er også dette faget i endring.  Fra 2022 så vil dette faget hete Administrasjonsfaget!

Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet.

Opplæringen skal medvirke til å utvikle lærlingens kompetanse i kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens kunnskap om virksomhetens organisering og strategi for kommunikasjonsløsninger internt og eksternt. Opplæringen skal fremme kompetanse i bruk av økonomisystemer og i gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle endringskompetanse. Opplæringen skal vektlegge bruk av virksomhetens digitale verktøy til kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Den skal legge til rette for å utvikle lærlingens praktiske kontorfaglige ferdigheter knyttet til egen arbeidsplass og funksjon i virksomheten.  Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er kontor- og administrasjonsmedarbeider.

Forrige

Prinsesser og Askeladder i eventyrlige Lyngen!

Læreplassjegeren er klar for ny sesong!

Neste