fbpx
,

Storfjord-jente stiller gubbene i Plamon til veggs!

Tine Malen har nå avlagt fagprøven i Plastmekanikerfaget

Vårsola skinner ekstra godt om dagen i Skibotn!  Tine Malen Angell Rognli har nemlig avlagt fagprøve i plastmekanikerfaget, og prøvenemdas siste hilsen da de hadde besøkt bedriften var at denne fagprøven var meget godt gjennomført!

Tine stortrives i Storfjord, både med sted og folk, for her har man godt med plass og frihet til å leve sitt liv!  Etter å ha hatt sommerjobb på Plamon, så bestemte hun seg for å satse på denne retningen, og ser for seg at hun blir boende i Storfjord.

Nordkjosbotn videregående skole er skolen hvor mange fra både Lyngen og Storfjord velger å gå, og Tine tok første året her.  Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) er normalt første år i videregående for den som skal bli plastmekaniker.  Hun ville ikke reise bort, så derfor valgte hun å inngå en såkalt FOB1-lærekontrakt.  Dette innebærer at hun måtte ta både fellesfag (Engelsk, Norsk, Samfunnsfag) og programfag som privatist, for å kunne ta fagbrev.  Målrettet har hun jobbet med fagene, og bestått den ene eksamenen etter den andre.  Hun sier at det var tøft, og det nok ville vært lettere med et normalløp med to år på videregående skole, men i ettertid så er det bare smil og glede over å ha stått løpet alene.  

Helt alene var hun ikke, både fagansvarlig Tom Erik Figenscou og daglig leder Are Angell har nemlig bestemt seg for å ta fagbrev de og!  Spenningen var påtakelig da de tre dro til Bardufoss for å avlegge tverrfaglig eksamen – for tenk om ungjenta sto og gubbene strøk?  Målrettet arbeid gir resultat – alle tre sto til eksamen, og nå har Tine som den første i trioen avlagt selve fagprøven.  

Tine Malen Angell Rognli har avlagt fagprøven i plastmekanikerfaget! Her er hun avbildet med pullerten som hun lagde til prøven. Tom Erik og Are har meldt seg opp til fagprøve som privatister - Vi følger spent med!

På grunn av Covid-19 så gikk det en tid før man kunne avholde fagprøven for Tine.  I mars ble det imidlertid klart for prøve, og som alle fagprøver så har denne en planleggingsdel og en praktisk del.  I den praktiske prøven produserte Tine en pullert, og prøvenemda ble storfornøyde av hvordan Tine hadde løst oppgaven.  Vi har vært og feiret med kake og kaffe, og lover å komme tilbake og feire på nytt når diplomet er ferdig!    

Plamon AS - en ferd fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap i Storfjord

Fra venstre: Are Angell, Tom Erik Figenscou og Tine Malen Angell Rognli.

Are Angell er opprinnelig fra Vesterålen og satt på jobb i Tromsø – og var lei det urbane livet.  Da bestemte han seg for å forsøke å skape sin egen arbeidsplass, og startet opp et enkeltmanns-foretak.  Gode foretak vokser, og det gikk ikke lenge før han måtte hente inn hjelp – og for å redusere risiko og samtidig kunne utvikle driften videre så dannet man da aksjeselskapet Plamon i 2014.  Selv om de siste par årene har vært krevende, så har det også vært gode år.  Nå eies bedriften av Are Angell og Tom Erik Figenscou, og begge arbeider i bedriften.   Det er 14 ansatte i bedriften, noe som utgjør rundt 10 årsverk.

Bedriften leverer produkter i et krevende business-to-business-marked, hvor krav til leveringspresisjon og kvalitet er høye.

I tillegg så tar man på seg småoppdrag for private, og det er særlig fritids-markedet som etterspør produkter.  Dette kan strekke seg fra ulike tanker til hytta, eller kjelkemeier til scootersleden.

 

Bedriften er nå lokalisert på Skibotn havn, og her leier man ca. 1200 m² næringslokaler fra Storfjord kommune samt uteareal.  Disse lokalene leies under en lignende ordning som Husbanken har for boliger, hvor man kan «leie for eie».  Det er en trivelig gjeng som arbeider i bedriften, og her går det både på norsk og engelsk i arbeidshverdagen.  Arbeidsstokken er dominert av menn, og på spørsmål til Tine om hvordan det er å jobbe i en mannsdominert bedrift så sier hun at hun trives godt.  Så bryter hun ut med at det av og til er irriterende når karene støtt og stadig tilbyr hjelp – enkelte ganger føles det som om de tar arbeidet ut av nevene mine, sier hun.

På spørsmål om hvilke utfordringer bedriften har hatt så forteller de at det finnes mye god hjelp å få, men at mange av ordningene er innrettet på de som allerede har risikovillig kapital tilgjengelig.  Egenkapitalkravet møter man igjen både hos Innovasjon Norge og andre mulige finansieringskilder, og dette kravet kan dessverre stoppe flere gode prosjekt.  Bedriften drar også fram tilgjengelighet av kompetent arbeidskraft som en utfordring, og mener at det på videregående skole bør komme et større fokus på plastmekanikerfaget.  Det er et mangesidig fag, og bare i Troms er det flere bedrifter som etterspør plastmekanikere.

Plastmekanikerfaget - et industrifag i utvikling!

Plastmekanikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen håndverksmessig og maskinell bearbeiding av plastmaterialer. Faget skal bidra til å utvikle kompetente fagarbeidere til produksjon av plastprodukter med høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning. Videre skal faget medvirke til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter i videreforedling og bearbeiding av plastprodukter. Videre skal opplæringen bidra til faglig utvikling og fremme evnen til selvstendighet og effektivitet.

Opplæringen skal legge til rette for praktisk arbeid med alle ledd i produksjonen, fra råvare til ferdig produkt. Videre skal opplæringen fremme samarbeid om faglige løsninger. Opplæringen skal også legge til rette for materialteknisk og produksjons-teknisk innsikt og fremme evnen til fleksibilitet i et fag som er i stadig utvikling.

Illustrasjonsfoto: Fagansvarlig Plastmekanikerfaget ved NOFI avd. Hansnes

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er plastmekaniker.

I Troms er det en rekke bedrifter som har bruk for plastmekanikere.  I tillegg til Plamon så har Opplæringskontoret Nord flere bedrifter i denne medlemskategorien som NOFI Eidkjosen, NOFI Hansnes og Haplast på Furuflaten.  På videregående skole så er første året normalt på TIP og andre året går da elevene på retningen Industriteknologi.  Et eksempel på videregående skole som har dette tilbudet er Ishavsbyen videregående skole.

Forrige

Bedriftsmodellen ruller videre i Nord-Troms

Det våres og tines – hva kommer nå?

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???