fbpx

Storfjord-jente stiller gubbene i Plamon til veggs!

På havna i Skibotn har bedriften Plamon sin aktivitet, og her har man med stø kurs bygd opp aktivitet og retning. Bedriften leverer produkter i hovedsak innen b2b-markedet og har krevende kunder – derfor satser de på kompetanse og kvalitet. Nå blir bedriften antakelig historisk for å ha fått fram den første kvinnelige fagarbeider i plastmekanikerfaget i Troms og Finnmark!

Bedriftsmodellen ruller videre i Nord-Troms

Bedriftsmodellen er en utdanningsmodell som ble lansert i 2020. I denne modellen så kan elever fra ungdomsskolen begynne rett i lære – og man tar kun fellesfag på videregående skole. Så langt er erfaringene gode, og nå skal man videreføre prosjektet i 2021 for nye elever.