fbpx
,

MIX Witon på Skjervøy satser på salgfaget

Liv og latter i kombinasjon med fagbrevsløp

Det hjelper på med godt humør når man skal jobbe med salg - og latteren sitter løst hos både leder og ansatt

Covid-tiden skapte mange utfordringer for samfunnet, for individene og for bedriftene. Opplæringskontoret Nord opplever at stadig flere bedrifter har lenge tenkt på muligheten for å bli lærebedrift. Nå når Covid-utfordringene for det meste er historie så har vi økt pågang fra bedrifter om å bli lærebedrift. Vi har hatt gleden av å besøke Mix Witon på Skjervøy for å fortelle dem at de er nå offisiell godkjent lærebedrift i salgsfaget.
Vi kommer innom tidlig en solskinnsdag, og møter et humørfylt gjeng som er klar for storinnrykk. På godværsdager er det nemlig markant økning i antall kunder – folk er blide og glade over å se sola, og da blir det milkshake, kuleis og naturligvis softis! Vi finner daglig leder Hilde Kvamme Arild i «skrubben», og får tid til et møte. Hun er begeistret over å bli godkjent lærebedrift, og ser for seg at fagbrevsløpet først blir et tilbud til de som allerede har tilknytning til bedriften. 

Bedriften har vært i drift siden 1986, og i alt er det rundt 15 personer som er knyttet til bedriften.  Til sammen utgjør dette rundt 5-6 årsverk.

Det er klart at å drive en butikk med lange åpningstider gjør at man har en rekke personer som jobber enten deltid eller som tilkallingsvikar, men vi har også fulle stillinger.  Det er kjempespennende å bli lærebedrift, og jeg ser ikke bort i fra at jeg også vil lære noe av dette, sier hun.  Ved å knytte oss opp mot et utdanningsløp på denne måten, så ønsker vi økt fokus på faglighet, og jeg tror dette vil gi økt kompetanse hos alle oss i bedriften. Et fagbrevsløp vil også bety utvikling for de av staben som velger å gå dette løpet.  Vi ser også at yrkesfag er viktig i et lokalsamfunn som Skjervøy, og vi vil derfor også benytte anledningen til å synliggjøre yrkesfagene.  Allerede representerer videregående skole her på Skjervøy tilgang på arbeidsvillige elever, og vi har flere av dem hos oss – både i jobb og som kunder.  Et fagbrev representerer en fullført utdanning, og det er mange her som setter et fagbrev høyt.

Under Covid så var det mange utfordringer i driften, med redusert åpningstid og en god del sykefravær som konsekvens av at de ansatte nok var mer eksponert for smitte enn folk flest.  Dette har gjort at marginene har krympet, men heldigvis ser vi nå at Covid er historie.  Riktignok så har nok rentenivå og prisstigning gjort at folk flest er mer forsiktig i sin pengebruk, men hjulene går rundt fortsatt.  Og på godværsdager går virkelig hjulene fort rundt!  Da går det i is og slush, og i cafè-avdelingen kan folk nyte en burger eller softis.

Bengt Inge Simonsen jobber på Mix Witon, og er klar for et fagbrevsløp i salgsfaget.  Han forteller ivrig hvordan man jobber med å fremme butikken, og hvordan man kan bruke sosiale media som en kanal for dialog med kundene.  Vi hadde det mye moro med å lansere en påskekrim på facebook, ler han.  Da var jeg mordoffer, og det ble lagt ut nye spor gjennom påsken.  Nå ser han på muligheten for å komme i gang med fagbrev i salgsfaget, og vi ser fram til å samarbeide med denne humørfylte gjengen! 

Nå har Bengt begynt å se på læreplansmål, og kanskje starter han opp på fagbrevsløp i salgsfag om ikke så lenge.  Bedrift og opplæringskontor står i hvert fall klare!

 

 

Bengt Inge Simonsen er ansatt på MIX Witon og kan godt tenke seg fagbrev i salgsfaget

Fagbrev i Salgsfag gir muligheter for både jobb og utvikling!

Illustrasjonsfoto: Personen i bildet er ikke relatert til innholdet i artikkelen

Vg3 salgsfaget handler om salg, markedsføring, samhandling og lønnsom drift. Faget skal gi lærlingene kompetanse i å avdekke kundenes, målgruppenes og markedenes behov for å kunne tilby passende produkter. Videre handler faget om å tilpasse kommunikasjon, kommunikasjonskanaler og informasjon til ulike målgrupper. Faget skal ruste lærlingene til å ta del i et arbeidsliv der trendene og markedssituasjonen endrer seg etter kundenes og samfunnets ønsker og krav.

Kjerneelementene i faget handler om drift og lønnsomhet, salg og markedsføring samt kommunikasjon og relasjoner.

Sjekk hele læreplanen her!

Forrige

Montér Storslett ser framover og blir lærebedrift

Opplæringskontoret Nord og KomOpp er i dialog om sammenslåing

Neste

Bli lærebedrift??? Trenger læreplass???