fbpx

Fagene

[fageneListingView]

Sveisefaget (SVE03-02)

Vg3 sveisefaget handler om sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder og etterbehandlingsteknikker i mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler kunnskap om og kompetanse innenfor robotisering og automatisering av sveiseprosessen. Faget skal bidra til at industrien og samfunnet får dekket behovet for sveising av store og små konstruksjoner og rør og komponenter innenfor industri.

Helse, miljø og sikkerhet

Teknologi og digitalisering

Egenkontroll, dokumentasjon og produksjon

Åpne læreplan

[fagenePreviousEntry] [fageneNextEntry]