fbpx

Fagene

[fageneListingView]

Industrimekanikerfaget (IME03-02)

Vg3 industrimekanikerfaget handler om å tilvirke, montere, reparere og vedlikeholde tekniske og mekaniske innretninger og om å planlegge arbeidet. Faget skal bidra til å utvikle yrkesutøvere innenfor tekniske og mekaniske bransjer med innsikt i digitalisering og automatisering. Videre skal faget bidra til at lærlingene får teknisk og mekanisk forståelse av sammenstilling, regulering og styringsprosesser. Faget utvikler yrkesutøvere med praktiske ferdigheter og kompetanse til kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Kreativ teknologi

Produksjon og dokumentasjon

Åpne læreplan

[fagenePreviousEntry] [fageneNextEntry]