fbpx

Fiske og fangst (FFA03-03)

Vg3 fiske og fangst handler om høsting av marine ressurser ved bruk av ulike fartøyer og driftsformer. Faget skal gi lærlingen kompetanse i fangsting, oppbygging og bruk av redskaper og håndtering av fangst om bord. Vg3 fiske og fangst skal også forberede lærlingene til å forsyne samfunnet med sjømat av høy kvalitet. Videre skal faget utvikle kompetanse knyttet til etikk, sikkerhet og kvalitet som fiskerinæringen etterspør.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg3 fiske og fangst skal bidra til å utvikle kritisk tenking og etisk bevissthet, som er nødvendig for å drive fiske og fangst i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Faget skal danne grunnlag for engasjement og skaperglede og bidra til innovasjon og næringsutvikling. Faget skal også gi lærlingen sosial læring og utvikling og bidra til å utvikle et trygt og inkluderende arbeidsmiljø om bord. Videre skal faget bidra til å gi kunnskap om arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter og om betydningen av trepartssamarbeidet, der arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter jobber sammen for å utvikle et bedre arbeidsliv.

Fartøyer og fiskeredskaper

Kjerneelementet fartøyer og fiskeredskaper handler om fangsting, drift av fiskefartøyer og fartøyet som arbeidsplass i forskjellige arbeidssituasjoner. Videre handler det om bruk og vedlikehold av fiskeredskaper og utstyr, og om ulike fiskerier og reguleringer med vekt på miljøkrav og bærekraftig forvaltning.

Råstoff og kvalitet

Kjerneelementet råstoff og kvalitet handler om førstehåndsbehandling og levering av sjømat og om gjeldende kvalitetsstandarder og krav til dyrevelferd knyttet til dette. Kjerneelementet dreier seg også om håndlag og rutiner i arbeidet med råstoffet om bord og om hvordan arbeid med råstoffet påvirker resultat og økonomi.

Sikkerhet, etikk og samarbeid i fiskeryrket

Kjerneelementet sikkerhet, etikk og samarbeid i fiskeryrket handler om å drive fiskefartøy i samsvar med gjeldende regelverk, etiske standarder og i samarbeid med andre. Kjerneelementet omfatter arbeid under varierende værforhold, med skiftende arbeidstid og med krav til fleksibilitet og selvstendighet. Videre omfatter det rettighetene og pliktene til fiskere når det gjelder arbeidsforholdene om bord. Kjerneelementet handler også om risikovurdering, sikkerhetsstyring og miljøtiltak.

Åpne læreplan