fbpx

Industrimontørfaget (IMO03-02)

Vg3 industrimontørfaget handler om montering, testing, vedlikehold og produktkontroll av tekniske og industrielle produkter. Faget handler om å gi lærlingene en helhetlig forståelse av montasje og testing, fra råvare til ferdig produkt. Videre handler faget om effektiv og bærekraftig drift med vekt på miljøvennlige løsninger for å ivareta samfunnet og det ytre miljøet. Faget skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med kompetanse i sammenstilling og fullføring av mekaniske produkter innenfor gitte krav til kvalitet og funksjonalitet til dagens og framtidens arbeidsliv.

Helse, miljø og sikkerhet.

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å reflektere over regelverk for helse, miljø og sikkerhet og hvordan ivareta regelverket i praksis ved produksjon av varer og tjenester. Det handler også om bruk av verneutstyr, forståelse av sikkerhetsdatablader og risikovurdering knyttet til arbeidet. Videre handler det om ergonomiske teknikker for å redusere belastningen i arbeidssituasjoner og om å forstå behovet for varierte arbeidsstillinger.

Produktkontroll og dokumentasjon

Kjerneelementet produktkontroll og dokumentasjon handler om å arbeide etter gjeldende forskrifter, kravspesifikasjoner og kvalitetssikringssystemer. Kjerneelementet handler om å utarbeide, framskaffe og forstå standardisert dokumentasjon. Videre handler det om avviksbehandling, tegning, digitalisering og rapportering.

Montasje og kontroll

Kjerneelementet montasje og kontroll handler om montering, kalibrering, feilsøking og testing av produkter etter tegninger, spesifikasjoner, monteringsinstrukser, forskrifter og standarder. Videre handler det om montering av elektromekaniske komponenter og pneumatiske og hydrauliske styresystemer for maskiner og prosessanlegg. Det handler også om sikring av deler og komponenter og om bruk av verktøy til montasje, kontroll, måling og vedlikehold.

Åpne læreplan