fbpx

Kulde- og varmepumpeteknikkfaget (KVP03-01)

Vg3 kulde- og varmepumpeteknikkfaget handler om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg og systemer for oppvarming og varmegjenvinning. Faget skal gi lærlingen kompetanse på kulde- og varmepumpeteknikk i sammensatte løsninger. Det handler også om å velge energieffektive og bærekraftige kulde- og varmetekniske løsninger. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets krav til brukertilpassede kulde- og varmepumpeanlegg og reduksjon i klimagassutslipp

Energi og miljø

Kjerneelementet energi og miljø handler om å bruke komponenter, systemer og arbeidsrutiner for å oppnå bærekraftig energi- og ressursutnyttelse. Det handler også om håndtering av kuldemedier og miljøbelastningen av kulde- og varmepumpeanlegg i et livsløpsperspektiv. Avfallshåndtering inngår også i kjerneelementet. 

Komponenter, utstyr og kretser

Kjerneelementet komponenter, utstyr og kretser handler om hvordan disse er sammenstilt for å oppnå energieffektive og bærekraftige kulde- og varmetekniske løsninger. Videre handler det om samhandling for å oppnå optimalt prosessresultat.

Fagmessig utførelse

Kjerneelementet fagmessig utførelse handler om installasjon, drift og vedlikehold av kulde- og varmepumpeinstallasjoner i henhold til gjeldende regelverk og miljøkrav. Videre handler det om montasje og vedlikehold av kuldetekniske anlegg og bruk av verktøy og instrumenter. Måling og vurdering av målte resultater inngår også i kjerneelementet. Det omfatter også samhandling med kunder og andre fagområder i arbeidsoppdragene. 

Kvalitet og sikkerhet

Kjerneelementet kvalitet og sikkerhet handler om utstyr og anlegg i henhold til gjeldende regelverk, instrukser og rutiner og kundens spesifikasjoner. Videre handler det om planlegging og utførelse av sikkerhetstiltak i henhold til gjeldende regelverk for person-, el-, ekom- og maskinsikkerhet. Sluttkontroll og prøvedrift av anlegg inngår i kjerneelementet.

Åpne læreplan