fbpx

Motorsykkelfaget (MSY03-02)

Vg3 motorsykkelfaget handler om reparasjon og vedlikehold av motorsykler, ATV, trehjulsmotorsykkel, motorsykkel med sidevogn og snøscooter. Faget skal bidra til at lærlingene utvikler teknologisk og mekanisk kompetanse i å utbedre, reparere og vedlikeholde rekreasjons- og arbeidskjøretøy. Videre skal faget bidra til at samfunnet har en motorsykkelpark som er trygg. Faget skal bidra til at arbeidslivet har motorsykkelmekanikere som har kompetanse og motivasjon til å være oppdatert på et fagfelt i kontinuerlig utvikling med stadig nye produkter.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om regelverk for god helse-, miljø- og sikkerhetspraksis på arbeidsplassen. Kjerneelementet handler om å gjøre risikovurderinger av alle arbeidsoppgaver og prosesser som utføres på arbeidsplassen. Det handler også om å bruke verneutstyr riktig. Videre skal opplæringen sikre at arbeidet på kjøretøy med ulike drivlinjer og sikkerhetssystemer skjer under trygge forhold.

Service og reparasjon

Kjerneelementet service og reparasjon handler om reparasjon og service av motor, drivverk, ramme og hjuloppheng. Det handler også om å reflektere over hvordan reparasjon og vedlikehold kan begrense energibruk og miljøbelastning. Videre handler det om hvordan service og vedlikehold kan ivareta sikkerheten til kjøretøyet og sikre lang og problemfri drift.

Dokumentasjon

Kjerneelementet dokumentasjon handler om dokumentasjon og kvalitet som en integrert del av arbeidsprosessene før, under og etter et arbeidsoppdrag. Videre handler det om bruk av dokumentasjon knyttet til garantier på produkter, opp imot leverandører og i arbeidsoppdrag for en kunde. Kjerneelementet handler også om føring og bruk av servicehistorikk som følger kjøretøyet.

Diagnose og teknologi

Kjerneelementet diagnose og teknologi handler om mekaniske og elektriske innretninger og det digitale samspillet mellom disse komponentene. Diagnostisering av batteri og feilsøking på den elektriske driften med tilhørende ladesystemer inngår også i kjerneelementet. Kjerneelementet innebærer å bruke verkstedlitteratur, verktøy, programmering, reprogrammering, oppdatering av styreenheter og bruk av digitale applikasjoner for overvåking og feilsøking.

Åpne læreplan