fbpx

Myrvoll Maskin AS

Myrvoll Maskin A.S er en bedrift som ble dannet som aksjeselskap i 2018, og har siden det hatt en rivende utvikling.

Bedriften tar på seg flere ulike arbeidsoppgaver:

Sprengning, bolting og sikring:  Det skjer stadig utbygginger av tomter og nye skjæringer, grøfter og  stolpe hull skal lages til. Da må ofte stein og fjellmasse fjernes for å gjøre plass til utbyggingen. Bedriften har spesialisert seg på sprenging, bolting og sikring av stein og fjellmasse. Firmaet tar service og vedlikehold i etterkant av arbeidet for å sørger for et sikkert og varig resultat.

Vei og grunnarbeid:  Bedriften hjelper til med etablering av vei og grunnarbeid før ny asfalt legges. Godt grunnarbeid er viktig for at asfalten som skal legges ikke sprekker opp over tid, og får et godt og varig resultat.

Fiber og kabelgraving:  Enten det skal legges nye kabler og kabelrør, eller gamle kabler skal byttes til nye og moderne kabelnettverk så er tar firmaet på seg oppdraget. Bedriften har en god arbeidsstruktur for å utføre jobben presis og effektiv, og benytter moderne teknikker som fiberblåsing for å legge nye kabelnettverk.

Stolpe og linjeanlegg:  Stolpe og linjeanlegg skal tåle røff vær og temperaturforskjeller.  Derfor er det viktig at jobben utføres av dyktige fagfolk.  Bedriften setter opp nye stolper og sørger for at linje-anlegget er oppført etter gjeldende regler og forskrifter.

Brøyting:  I Norge er det vinter halve året og snøen kan skape kaos når det ikke blir måket og ryddet. Bedriften tilbyr vegbrøyting og rydding av parkeringsplasser.  Man sørger for et ryddig resultat etter at jobben har blitt utført.

Belegningsstein:  Montering og tilpassing av belegningsstein krever nøyaktighet og et blikk for detaljer og muligheter. Myrvoll Maskin AS har kunnskapen og erfaringen som skal til for å få et plettfritt resultat.

Støttemurer:  En støttemur kan praktisk brukes til etablering av garasjeanlegg eller trapp. En støttemur kan også brukes til å etablere et pent utemiljø. Bedriften utfører jobben etter kundens ønsker og behov.

Vann og avløp:  Skal det legges nytt vann, avløp eller overvann/drenering, eller bytte gamle vann- og avløpsrør så bistår bedriften med dette. Firmaet utfører arbeid både for private og offentlige. Bedriften har en maskinpark som er tilpasset for å utføre arbeidet fra oppgraving og fjerning, til legging av nytt vann avløpsanlegg.

Bedriften er godkjent lærebedrift i Anleggsmaskinførerfaget og i Fjell- og bergverksfaget.

Myrvoll Maskin AS

Per-Ole Myrvoll

Myrvoll Maskin ASKåfjorddalsveien 294
9147 Birtavarre
Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono
Troms og Finnmark
Telefon: +4791636523
Epost: per@myrvollmaskin.no
Hjemmeside: myrvollmaskin.no
Facebook: Myrvollmaskin
Lærefag
Anleggsmaskinførerfaget (AMF03-02)
Fjell- og bergverksfaget med fordypningsområde (FJE03-03)