fbpx

Fagansvarlig NOFI

Plastmekanikerfaget

NOFI har i en årrekke anvendt systemet med lærlinger for å få fram gode fagarbeidere.

Dette gjør at man nå framstår med en attraktiv og kompetent stab, og har derfor valgt å ha flere fagansvarlige innen samme fag.  Det igjen gjør at lærlingene hos NOFI vil kunne følges tettere opp 

Industritekstilfaget, fiskeredskap