fbpx

Fagene

[fageneListingView]

Industrimontørfaget (IMO03-02)

Vg3 industrimontørfaget handler om montering, testing, vedlikehold og produktkontroll av tekniske og industrielle produkter. Faget handler om å gi lærlingene en helhetlig forståelse av montasje og testing, fra råvare til ferdig produkt. Videre handler faget om effektiv og bærekraftig drift med vekt på miljøvennlige løsninger for å ivareta samfunnet og det ytre miljøet. Faget skal bidra til å utvikle selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med kompetanse i sammenstilling og fullføring av mekaniske produkter innenfor gitte krav til kvalitet og funksjonalitet til dagens og framtidens arbeidsliv.

Helse, miljø og sikkerhet.

Produktkontroll og dokumentasjon

Montasje og kontroll

Åpne læreplan

[fagenePreviousEntry] [fageneNextEntry]