fbpx

Akvakulturfaget (AKV03-02)

Vg3 akvakulturfaget handler om biologisk produksjon i akvatiske miljø i samspill med naturgitte rammer, menneskelig aktivitet og bruk av teknologi. Faget skal gi lærlingene kompetanse i tråd med næringens krav og behov, der bruk av teknologi med hensyn til biologiske forutsetninger er sentralt. Videre skal faget utdanne arbeidstakere som kan bidra til å utvikle akvakulturnæringen i tråd med bærekraftige prinsipper. 

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg3 akvakulturfaget skal bidra til å gi lærlingene respekt for naturen og en bevisst holdning til bruk og vern av ressursene. Faget skal videre bidra til å utvikle lærlingenes etiske bevissthet om dyrevelferd og kritiske refleksjoner om forholdet mellom bærekraftsmålene og ulike sider ved driften i akvakulturnæringen. Faget skal også bidra til å gi lærlingene kunnskap om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og om betydningen av trepartssamarbeidet, der arbeidsgiveren, arbeidstakeren og myndighetene jobber sammen for å utvikle et bedre arbeidsliv. 

Drift av akvakulturanlegg

Kjerneelementet drift av akvakulturanlegg handler om hvordan ulike arbeidsoppgaver utføres, og hvilken betydning ulike metoder har for produksjonsresultat i ulike typer akvakulturanlegg. Videre handler det om drift av akvakulturanlegg i samspill med naturgitte og samfunnsmessige forhold og etter økonomiske bærekraftsprinsipper. 

Akvakulturorganismers biologi

Kjerneelementet akvakulturorganismers biologi handler om organismenes produksjonssyklus, atferd, helse og velferd. Videre handler det om vurdering av biotiske og abiotiske faktorer og tiltak for å opprettholde et optimalt produksjonsmiljø. 

Bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr

Kjerneelementet bruk og vedlikehold av anlegg og teknisk utstyr handler om å kunne velge, bruke og vedlikeholde teknisk utstyr og redskaper i akvakultur. Det handler videre om ulike arbeidsprosesser og bruk av nye teknologiske løsninger. 

Sikkerhet og kvalitet

Kjerneelementet sikkerhet og kvalitet handler om å ivareta egen og andres sikkerhet og helse og om å sikre akvakulturorganismens velferd og hindre rømming. Det handler videre om å bruke internkontrollsystemer, prosedyrer og regelverk for å sikre kvaliteten på prosesser og produkter. 

Åpne læreplan