fbpx

Glassfaget (GLA03-02)

Glassfaget handler om å bearbeide, konstruere og montere glassprodukter i bygg, interiør og transportmidler. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å velge materialer, arbeidsteknikker og utstyr som bidrar til å ivareta eksisterende og nye konstruksjoner, tilfredsstille kravene til estetikk og legge til rette for gjenvinning. Glassfagets bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan sikre en håndverksmessig utførelse som gir estetiske og varige miljø- og energieffektive glassprodukter.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Glassfaget skal bidra til skaperglede og engasjement når lærlingene bearbeider, konstruerer og monterer glassprodukter med varige miljø- og energieffektive egenskaper. Faget fremmer kritisk tenkning og etisk bevissthet gjennom at lærlingene utfordres til å velge bærekraftige materialer, verktøy og arbeidsmetoder. Effektiv og miljøvennlig ressursutnyttelse og gjenbruk av materialer vil også bidra til å fremme respekt for naturen og miljøet. Faget skal bidra til å gi lærlingene kunnskap om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og om trepartssamarbeidet, der arbeidsgiveren, arbeidstakeren og myndighetene jobber sammen for å utvikle et bedre arbeidsliv. Faget fremmer forståelse av verdien av kulturelt mangfold i bygg- og anleggsbransjen gjennom at lærlingene deltar i dialog om og reflekterer over krav og forventninger til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap.

Videreforedling av glass

Kjerneelementet videreforedling av glass handler om å bearbeide glass industrielt til interiør- og eksteriørbruk. Det handler om å produsere glassløsninger som tar hensyn til ulike forhold og ulike kunders behov. Å velge materialer ut fra oppdrag og legge til rette for sortering og gjenvinning av glass inngår i kjerneelementet.

Glassmontering

Kjerneelementet glassmontering handler om å montere glass og andre elementer i bygg, interiør og transportmidler. Det handler om å velge materialer, verktøy og produksjonsmetoder med hensyn til ressursbruken og miljøet, og om å sikre rutiner for behandling av farlig avfall. Å forstå og bruke tegninger og beregninger til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppdrag inngår i kjerneelementet.

Glasshåndverk, service og vedlikehold

Kjerneelementet glasshåndverk, service og vedlikehold handler om å reparere, utføre service på og vedlikeholde glass, plast, elementer og beslag. Kjerneelementet handler også om å ramme inn bilder, kunst og gjenstander i glass. Å bruke materialer, utstyr og teknikker som bidrar til riktig bruk av glass og fremmer det estetiske uttrykket er også en del av kjerneelementet. Det handler videre om å bruke fagterminologi til å vurdere faglige løsninger og prosesser.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i konstruksjon av glassprodukter i bygg, interiør og transportmidler. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.

Åpne læreplan