fbpx

IT-Driftsfaget (ITD03-01)

Vg3 IT-driftsfaget handler om å drifte stabile, sikre og effektive IT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Vg3 IT-driftsfaget handler også om ferdigheter i brukerstøtte for å fremme virksomhetens effektivitet og konkurranseevne. Faget skal gi lærlingen kunnskap om tidsriktig teknologi, bidra til forståelse av IT som verktøy og hvordan IT brukes konstruktivt gjennom praktiske arbeidsoppgaver. Vg3 IT-driftsfaget handler om å designe og drifte IT-løsninger i samfunnet som ivaretar informasjonssikkerhet, personvern, brukervennlighet og tilgjengelighet til nødvendige tjenester.

Etikk, lovverk og yrkesutøvelse

Kjerneelementet etikk, lovverk og yrkesutøvelse handler om å bruke etiske retningslinjer og lovverk i daglige driftsoppgaver. Videre handler det om forståelse for hvordan regelverk, lisensiering og kostnader påvirker utviklingen av IT-løsninger. Kjerneelementet handler også om selvstendighet, relasjonsbygging og samhandling i yrkesutøvelsen.

Sikkerhet og personvern

Kjerneelementet sikkerhet og personvern handler om å utvikle IT-løsninger der informasjonssikkerhet og personvernprinsipper er designet inn i løsningene fra bunnen av. Videre handler det om å vurdere sikkerhet og personvern i eksisterende IT-løsninger og å anbefale tiltak for å forbedre informasjonssikkerheten. Det handler også om å vite hvilke plikter og ansvar man har når man behandler personopplysninger.

Drift av infrastruktur

Kjerneelementet drift av infrastruktur handler om å forstå oppbygging av infrastruktur og hvordan datakommunikasjon fungerer. Det omfatter også å drifte sikker og stabil infrastruktur. Kjerneelementet handler om å reflektere over nytten av ny teknologi basert på analyser av trender og målet om sikre, stabile, bærekraftige og kostnadseffektive IT-løsninger. Videre handler det om gode brukeropplevelser og effektiv utnyttelse av IT som verktøy.

IT-støtte og kommunikasjon

Kjerneelementet IT-støtte og kommunikasjon handler om å utøve brukerstøtte gjennom tydelig kommunikasjon med både fagpersoner og brukere. Tydelig kommunikasjon handler om å forstå, bli forstått og skape mening i samspill med andre. Videre omfatter det å tilpasse kommunikasjonen til oppdraget, målgruppen, kanalen og teknologien. Kjerneelementet handler også om å bruke og utvikle dokumentasjon, veiledning og brukertilpassede kurs tilpasset virksomhetens behov og brukere.

Åpne læreplan